Αρθρογράφος

Παναγιώτης Μπλάνος

MSc Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων - Εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Παναγιώτης Μπλάνος είναι ανώτερος Οικονομικός Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αποσπασμένος ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (European Peace Facility).