profile image

Γιάννης Παπαγεωργίου

O Γιάννης Παπαγεωργίου είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ από το 2004. Διδάσκει ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμούς και συγκριτική πολιτική. Ασχολείται ερευνητικά με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης, μεταναστευτικών πολιτικών και διεθνούς ανθρωπιστικού και προσφυγικού δικαίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, την πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπη και μονογραφία για τον ρόλο των περιφερειακών δικαστηρίων στην πολιτική ενοποίηση. Κατά την κυπριακή προεδρία της Ε.Ε. εργάσθηκε ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το άσυλο στο Συμβούλιο Υπουργών. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
Οι δηλώσεις της Τερέζα Μέι για το Brexit: Η πίτα και ο

Οι δηλώσεις της Τερέζα Μέι για το Brexit: Η πίτα και ο σκύλος

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αποστροφή - μακροπρόθεσμα - της ομιλίας της κ. Μέι (και σίγουρα η πλέον πολιτική) ήταν στην αρχή της ομιλίας της, όταν θέλησε να ερμηνεύσει τις αιτίες της νίκης του Brexit στο δημοψήφισμα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν ειδικά με την ιστορική εξέλιξη της χώρας: «πολλοί στη Βρετανία πάντα πίστευαν ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εις βάρος της διεθνούς μας θέσης», «οι πολιτικές μας παραδόσεις είναι διαφορετικές: δεν έχουμε γραπτό σύνταγμα, η κοινοβουλευτική κυριαρχία είναι η βάση του συνταγματικού μας συστήματος». Άλλοι λόγοι ωστόσο μπορούν να αναχθούν σε μια ιδεολογική απόρριψη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος συνολικά.
18/01/2017 12:03 EET
Το βρετανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου και οι συνέπειές

Το βρετανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου και οι συνέπειές του

Η μεταβατική περίοδος και ο ρόλος της Βρετανίας σε αυτή είναι επίσης περίπλοκο θέμα. Σε τι βαθμό η χώρα θα μετέχει και θα ψηφίζει κανονισμούς και οδηγίες η έναρξη ισχύος των οποίων θα είναι ενδεχομένως μετά την αποχώρησή της; Ποιες αρμοδιότητες θα έχει ο Βρετανός επίτροπος, πώς θα δικάζει ο Βρετανός δικαστής στο Δικαστήριο της Ένωσης; Τέλος τι ρόλο θα διαδραματίζουν οι Βρετανοί βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αριθμός των οποίων μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην τελική ψηφοφορία; Καθοριστική επίσης - όπως σε κάθε διαζύγιο - είναι και η οικονομική διάσταση. Μέχρι πότε θα μετέχει η χώρα στον προϋπολογισμό της Ένωσης;
21/06/2016 08:41 EEST
Χρονικό μιας αυτοεκπληρούμενης

Χρονικό μιας αυτοεκπληρούμενης κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν διαπράξει τεράστια λάθη στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Τούτο ωστόσο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το άσυλο και η μετανάστευση δεν είναι αποκλειστική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα αλλά, σε μεγάλο βαθμό, υπάγονται ακόμα και ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος που τα κράτη μπορούν να λαμβάνουν μονομερείς αποφάσεις: η μεταναστευτική κρίση απαιτεί περισσότερη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Παρά τα λάθη της ωστόσο, η Ε.Ε. διαθέτει - έστω και για εγωιστικούς λόγους - σημαντικά κονδύλια για την διαχείριση και πλαισίωση των δομών στέγασης.
03/03/2016 06:22 EET
Ο εκβιασμός

Ο εκβιασμός αποδίδει;

Είναι αμφίβολο ωστόσο αν, όταν αποδυναμωθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο συμπεριφοράς, οι λαϊκισμοί του Farage κατά των μεταναστών που εκμεταλλεύονται τα βρετανικά επιδόματα και του PiS θα μπορέσουν να συνυπάρξουν. Δεν είναι της μόδας σήμερα να μιλάς για την Ευρώπη, ιδίως στην Ελλάδα, που ως γνωστό είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά μας: ας σκεφτούμε ωστόσο κατά πόσον μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών ταχυτήτων όπου ο βραδύτερος (ή αυτός που απλώς δεν θέλει να προχωρήσει) θα μπορεί να εμποδίσει την πορεία των άλλων είναι προς όφελος της πολιτικά αδύναμης, οικονομικά εξαρτημένης και κοινωνικά απαθούς Ελλάδας.
06/02/2016 06:26 EET
Η Ελλάδα, η Γερμανία και το μεταναστευτικό

Η Ελλάδα, η Γερμανία και το μεταναστευτικό ζήτημα

Η Ελλάδα διεκδικεί μέχρι τώρα, και σωστά, μεγαλύτερη αλληλεγγύη για την πρώτη υποδοχή των προσφύγων. Οι ραγδαίες εξελίξεις ωστόσο στην Ένωση, πιθανοί νέοι κανόνες για την επανεγκατάσταση των αιτούντων και οι διαδικασίες αναδιανομής των προσφύγων σε μονιμότερη βάση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την Ελλάδα.
16/09/2015 13:35 EEST
Κρουαζιέρα στο

Κρουαζιέρα στο Αιγαίο

Η κυβέρνηση αμέλησε την διαμόρφωση ή ενίσχυση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, αφοσιωμένη στις διαπραγματεύσεις για τα οικονομικά. Αγνόησε επίσης ένα βασικό στοιχείο της μεταναστευτικής «οικονομίας»: τα μηνύματα περνούν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα στους διακινητές. Η αλλαγή πολιτικής έγινε πάραυτα κατανοητή ως δικαίωμα απρόσκοπτης εισόδου στην Ελλάδα και διέλευσης από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η τεράστια αύξηση των εισόδων τους τελευταίους μήνες δεν οφείλεται μόνο στην απελπισία των Σύρων για τερματισμό του εμφυλίου, αλλά και στην βεβαιότητά τους για ανεκτική πολιτική εισόδου στην Ελλάδα.
21/08/2015 17:33 EEST
Kάποια πράγματα για το

Kάποια πράγματα για το Σένγκεν

Είναι προφανές ότι ο χειρισμός των μικτών μεταναστευτικών ροών είναι δύσκολος, σύνθετος και ιδίως υπερεθνικός. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε από την Ελλάδα μόνη της, ούτε με αποφάσεις που επιβαρύνουν την ίδια τη χώρα μάλλον, αλλά με καλόπιστη συνεργασία και ουσιαστική εφαρμογή της κοινοτικής αλληλεγγύης - που ακόμα είναι ανεπαρκής στον τομέα αυτό.
10/03/2015 13:48 EET