Αρθρογράφος

Δρ. Γιώργος Σ. Ατσαλάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

O Γιώργος Σ. Ατσαλάκης είναι Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πολυτεχνείο Κρήτης στην Πρόβλεψη χρηματιστηριακών αγορών και είναι μέλος του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης