Προκύπτουν σοβαρά ζητήματα εναρμόνισης με σειρά διατάξεων του Συντάγματος αλλά και διεθνών Συνθηκών
Ένα μεγάλο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιάννη της Ελλάδας.
Αυτά που έχει επιτύχει ο Γιάννης στο ΝΒΑ είναι πολύ περισσότερα από έναν τίτλο. Τι πρόσφερε στην Ελλάδα;
Στόχος η αντιμετώπιση του υποσυνείδητου άγχους.
Κρατάμε Έδαφος και Κρατική Υπόσταση
Διαπιστώσεις και απόψεις πάνω στο εθνικό μας ζήτημα.