Από μαύρο, άσπρο θα γίνει το οδόστρωμα της σήραγγας Θησέας, στην Κακιά Σκάλα

Πιλοτική εφαρμογή ανοιχτόχρωμης επικάλυψης, για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβάθμιση της ασφάλειας.
nikos@daniilidis.grT+3069779773

Μια νέα οδηγική εμπειρία υπόσχεται η αλλαγή του χρώματος στο οδόστρωμα της σήραγγας Θησέας, στην Κακιά Σκάλα.

Η Ολυμπία Οδός, θα εφαρμόσει πιλοτικά στην Ελλάδα, κάτι που έχει συμβεί σε αρκετές σήραγγες αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης.

Αλλάζοντας το χρώμα του οδοστρώματος από μαύρο σε άσπρο, με ένα ειδικό υλικό που τοποθετείται ως επίστρωση στην άσφαλτο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη φωτεινότητα, η οποία σε συνδυασμό με τους νέους λαμπτήρες, LED, των σηράγγων, με λευκό φωτισμό, αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, με αυτό το υλικό δεν φθείρεται και η άσφαλτος, άρα δεν χρειάζεται συντήρηση, στο χρονικό διάστημα που απαιτείται, κι έτσι υπάρχει εξοικονόμηση και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

vb
vb
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Παράλληλα, η εφαρμογή στο εξωτερικό έχει δείξει ότι αναβαθμίζει και την οδική ασφάλεια.

Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτής της πρακτικής είναι σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική και τις δεσμεύσεις των μετόχων της Ολυμπίας Οδού (VINCI Concessions, Hochtief PPP Solutions, AVAX, TERNA, AKTOR) για το κλίμα και την κυκλική οικονομία.

Επιπλέον θα τοποθετηθεί ανακλαστικός εξοπλισμός (μάτια γάτας) κάθε 10 μέτρα κατά μήκος του κρασπέδου, και στις δύο πλευρές της σήραγγας, ενώ για να διατηρηθεί η αντίθεση διαγραμμίσεων στο νέο ανοιχτής απόχρωσης οδόστρωμα, θα εφαρμοστεί ένας συνδυασμός μαύρου πλαισίου με διακεκομμένη λευκή γραμμή στο εσωτερικό του.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Για να γίνουν οι παρεμβάσεις, η σήραγγα θα κλείσει για τρεις μέρες (Τρίτη 12 έως Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022) και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον δρόμο έκτακτης ανάγκης, που είναι εξωτερικά και χρησιμοποιούσαμε πριν κατασκευαστεί η σήραγγα.

Τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της σήραγγας με το νέο οδόστρωμα και προκειμένου οι οδηγοί να εξοικειωθούν στο νέο περιβάλλον, το όριο ταχύτητας θα μειωθεί από 100 χλμ./ώρα σε 80χλμ./ ώρα.

Στη συνέχεια, όταν επιβεβαιωθεί ότι σε αυτές τις συνθήκες χρώματος οδοστρώματος και διαγράμμισης, η καλή εμπειρία που διαπιστώθηκε στο εξωτερικό, ισχύει και στην περίπτωση της σήραγγας Θησέας, τότε η νέα τεχνική θα επεκταθεί και θα εφαρμοστεί και σε άλλες σήραγγες της Ολυμπίας Οδού.

Δημοφιλή