Be Secure - Feel Secure - Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών του Πειραιά

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει την επιστημονική γνώση και την εμπειρία στο πεδίο της αστεακής ασφάλειας και της εφαρμογής πολιτικών πρόληψης.
.
.
Eurokinissi

Η πόλη του Πειραιά που «τρέχει» το πρόγραμμα

Η πόλη του Πειραιά επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA, για την υλοποίηση του προγράμματος Be Secure - Feel Secure.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του (UIA) κατά 80% και ο Πειραιάς με την ανάλογη επιστημονική στήριξη του Παντείου Πανεπιστημίου επιλέχθηκε ανάμεσα σε τρεις μόνο πόλεις από όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστεακή ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικό άξονα του έργου αποτελεί η προαγωγή της αστεακής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Πειραιά. Τη δημιουργία δηλαδή ενός ενιαίου πλαισίου φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας με στόχο την μείωση της τοπικής εγκληματικότητας στην πόλη του Πειραιά, ούτως ώστε να γίνει μια πόλη ασφαλέστερη για τους δημότες και τους επισκέπτες του και να αποτελέσει έναν ελκυστικότερο τουριστικό προορισμό.

.
.
Huffpost GR

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει επιστημονική γνώση

Στο πλαίσιο αυτό το Πάντειο Πανεπιστήμιο διά του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του οποίου Διευθύντρια είναι η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, συμμετέχει ως εταίρος παρέχοντας την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία στο πεδίο της αστεακής ασφάλειας και της εφαρμογής πολιτικών πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.

Όπως η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ενδυνάμωση του ρόλου της κοινότητας στην πρόληψη του εγκλήματος και η μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας των πολιτών. Το σύνθετο ζήτημα της ασφάλειας απαιτεί την εφαρμογή μέτρων συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής με έμφαση στη διεταιρικότητα, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την εμπλοκή μεγάλου αριθμού κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος, υγειονομικών και κοινωνικών φορέων, εκπαιδευτικών μονάδων, μη κυβερνητικών οργανισμών, μελών της κοινωνίας των πολιτών κ.λ.π.

Επομένως εκτός από τον Δήμο Πειραιά εμπλεκόμενοι εταίροι εκτός του Παντείου διά του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας είναι η Singular Logic, το κέντρο ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το European Forum for Urban Security (Efus), η SPACE Hellas και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Αστυνομία).

Το πρόγραμμα Be Secure - Feel Secure και η εναρκτήρια εκδήλωση

.
.
Huffpost GR

Ήδη το πρόγραμμα Be Secure - Feel Secure πραγματοποίησε στον επιβλητικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά την εναρκτήρια εκδήλωσή του με την παρουσία εκλεκτών και αξιόλογων προσκεκλημένων.

Η εκδήλωση ήταν άρτια οργανωμένη από τον Δήμο Πειραιά και παρουσίασε αναλυτικά μέσα από το πρίσμα της συμμετοχής κάθε εταίρου, το έργο του Be Secure - Feel Secure από επιστημονική και τεχνολογική άποψη.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου από την επικεφαλής, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, η οποία ανέλυσε τα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία του BSFS και επίσης μίλησε για την Αστεακή Ασφάλεια με θέμα της ομιλίας της: «Σύγχρονες τάσεις στην κοινοτική πρόληψη του εγκλήματος στην Ελλάδα»

Μίλησαν επίσης: Κωνσταντίνα Πετούση Δημοσιογράφος, Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, έγινε Σύντομος χαιρετισμός εκ μέρους της UIA Κα. Camille Degryse

Έγινε παρουσίαση του Έργου επίσης από τον Μιχάλη Μπούρμπο (MoP), Μάριο Ζαχαριά (SPH), Edna Peza Ramirez (UIA Expert), Γιαννούλα Χαλβατζή (MCP), Στέλιο Παντελόπουλο (SLG) Χρήστο Δουληγέρη (UPRC), Eszter Karacsony (EFUS)

Για την Αστεακή Ασφάλεια μίλησαν επίσης: η Πρόεδρος (ΤΟΣΠΠΑ) Μπουρδάκου Κυριακή, Εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλος Δηµοτικής Αστυνομίας, ο Ταξίαρχος Πρωτοσίλαος Κωστάζος (MCP), ο Σπύρος Παπαστεργίου και ο Δημήτρης Καλλέργης (UPRC), ο Σωκράτης Κωστίκογλου (SPH), ο Δρ. Κώστας Δαβαράκης (SLG)

Η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Χριστίνα Ζαραφωνίτου μιλά για την αναγκαιότητα του προγράμματος

.
.
Huffpost GR

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Χριστίνα Ζαραφωνίτου που έχει την επιστημονική ευθύνη για τη συμμετοχή του Παντείου Πανεπιστημίου ως εταίρου στο πρόγραμμα Be Secure- Feel Secure, αναφέρει ότι: «Αυτή η δράση υπαγορεύεται δυστυχώς ή ευτυχώς από μια μόνιμη αναγκαιότητα που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις από τη δεκαετία του ’70 τουλάχιστον και μετά, οπότε τα μεγάλα αστικά κέντρα συνδέθηκαν και με ακραίες μορφές εγκληματικότητας αλλά και με πολύ υψηλά ποσοστά φόβου του εγκλήματος και ανασφάλειας των πολιτών τους. Οπότε χρειάζεται συνέχεια να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις όχι μόνο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, αλλά κυρίως πρόληψης, που είναι το πιο σημαντικό αλλά είναι και το πιο δύσκολο. Γιατί δύσκολα αποτιμάται σε συγκεκριμένα ποσοστά επιτυχίας, εφόσον αυτό που αποφεύγουμε, δεν μπορούμε να το καταγράψουμε. Όμως το έχουμε σαν κέρδος στην ποιότητα ζωής μας και την καθημερινότητά μας».

.
.
Huffpost GR
Πήγαινε στην αρχική σελίδα