Η άνοδος και η πτώση των κομμάτων από την μεταπολίτευση και μετά

H πορεία των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΧΑ, σύμφωνα με την υπηρεσία Europe Elects.

Η Europe Elects (Η Ευρώπη Εκλέγει) αποτελεί υπηρεσία της ΕΕ, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα εκλογικά αποτελέσματα των χωρών της ΕΕ. Στο πλαίσιο των σημερινών εκλογών της χώρας, δημοσίευσε στο Twitter τα αποτελέσματα τεσσάρων κομμάτων της Βουλής από τη μεταπολίτευση και μετά.


Συγκεκριμένα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ:

2004: 3.3%

2007: 5.0%

2009: 4.1%

2012 I: 16.8%

2012 II: 26.9%

2015 I: 36.2%

2015 II: 35.5%

2019: 29.5% (Alco/Marc/Metron Analysis/MRB exit poll)

Η πορεία της ΝΔ:

1974: 54 %

1977: 42 %

1981: 36 %

1985: 41 %

1989 Ι: 44 %

1989 ΙΙ: 47 %

1990: 47 %

1993: 39 %

1996: 38 %

2000: 43 %

2004: 45%

2007: 42 %

2009: 34 %

2012 I: 19 %

2012 II: 30 %

2015 I: 28 %

2015 II: 28 %

2019: 40 %

Η πορεία του ΚΚΕ:

1974: 9.5 %

1977: 9.5 %

1981: 11 %

1985: 10 %

1989 Ι: 13 %

1989 ΙΙ: 11 %

1990: 10.5 %

1993: 4.5 %

1996: 5.5 %

2000: 5.5 %

2004: 6 %

2007: 8 %

2009: 7.5 %

2012 I: 8.5 %

2012 II: 4.5 %

2015 I: 5.5 %

2015 II: 5.5 %

2019: 6.0 %

Η πορεία της ΧΑ:

1996: 0.1%

2009: 0.3%

2012 I: 7.0%

2012 II: 6.9%

2015 I: 6.3%

2015 II: 7.0%

2019: 3.8%

Δημοφιλή