Η οικονομία της ευεξίας

Τι μαθαίνουμε για την ευεξία από τη νέα μελέτη της Ogilvy σε παγκόσμιο επίπεδο.
,
Oscar Wong via Getty Images
,

Η μελέτη και τα εργαστήρια της Ogilvy με τίτλο «Closing the Wellness Gap» («Μικραίνιοντας το κενό της ευεξίας»), βοηθούν τις εταιρείες που ασχολούνται με θέματα ευεξίας να χαρτογραφήσουν το έδαφος που οδηγεί στην καινοτομία και την συνεργασία με τους καταναλωτές.

Η οικονομία της ευεξίας, μια οικονομία 4,5 τρισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία. Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι:

· 80% θέλουν να βελτιώσουν περαιτέρω τη σωματική και ψυχική τους υγεία,

· 75% πιστεύουν ότι οι εταιρείες μπορούν να κάνουν περισσότερα για την ευεξία των καταναλωτών,

· μόνο 46% νιώθουν ότι οι εταιρείες θέτουν την ευεξία των καταναλωτών ως προτεραιότητα.

Όσον αφορά τις μεγάλες βιομηχανίες στον κλάδο της ευεξίας, όπως αυτές στον τομέα της διατροφής και των καλλυντικών προϊόντων, οι καταναλωτές είναι ξεκάθαροι για το αν αυτές τους προσφέρουν όλα όσα πρέπει ώστε αυτοί να εξυπηρετούνται: μόνο το 41% απαντά καταφατικά για τον διατροφικό κλάδο – το αντίστοιχο ποσοστό για τα καλλυντικά είναι 53%.

Οι εταιρείες που καλύπτουν αυτά τα κενά στον τομέα της ευεξίας θα «ξεκλειδώσουν» σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Η «πίτα» της ευεξίας προσφέρει ένα κομμάτι για όλους:

· 73% των ερωτηθέντων απαντούν ότι οι εταιρείες χρειάζεται να εντάξουν την στρατηγική της ευεξίας στη βασική αποστολή τους.

· 59% θα πλήρωναν περισσότερα σε εταιρείες που συνεισφέρουν στην ευεξία τους.

Κοινωνία και σκοπός, τα δύο νέα πρόσωπα της ευεξίας

Η ευεξία οριζόταν μέχρι σήμερα με βάση τη φυσική και ψυχική κατάσταση. Ωστόσο, η μοντέρνα τάση θέλει την ευεξία λιγότερο «εγωκεντρική» και περισσότερο ολιστική, ενσωματώνοντας την κοινωνική διάσταση και τη διάσταση του σκοπού. Ως καλά παραδείγματα ευεξίας οι καταναλωτές θεωρούν όσους τους «βοηθούν να νιώσουν συνδεδεμένοι» (53%) και όσους «κάνουν τη θετική αλλαγή/διαφορά» (71%) – (πχ η Toms δίνει ένα ζευγάρι παπούτσια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη για κάθε ένα ζευγάρι που πωλείται. Για τους καταναλωτές ο σκοπός της Toms είναι ένας λόγος να αγοράσουν ξανά και ξανά).

Συμπεριφορική επιστήμη και digital, τα δύο νέα όρια του wellness

Εβδομήντα πέντε των καταναλωτών περιμένουν τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα ώστε αυτοί να αποκτήσουν ευκολότερα την ευεξία που αναζητούν. Ωστόσο, μόνο το 46% νιώθουν ότι θέτουν την ευεξία τους ως προτεραιότητα.

Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν γιατί οι καταναλωτές βρίσκουν δύσκολη την επίτευξη/απόκτηση της ευεξίας.

• Αρχικά, η ευεξία είναι ένα αγαθό που το αντιλαμβανόμαστε με καθυστέρηση και ο εγκέφαλός μας είναι καλά εκπαιδευμένος να αναζητά την άμεση ευχαρίστηση. Όπως χρησιμοποιήθηκε καταλυτικά η συμπεριφορική επιστήμη στους τομείς της διακοπής του καπνίσματος και της υγιεινής διατροφής, με τον ίδιο τρόπο οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος της ώστε να βελτιώσουν το κομμάτι των υπηρεσιών ευεξίας.

• Η ευεξία είναι ένα μακρύ ταξίδι και η εμπειρία που προσφέρεται στον καταναλωτή μπορεί να γίνει ευκολότερη, πιο φιλική και πιο συναρπαστική μέσα από την ψηφιακή πρωτοπορία.

Προτείνετε μια διόρθωση