Η ΡΑΕ δημοπράτησε 525,5MW ενέργειας και η ΔΕΗ πήρε σχεδόν τη μισή ισχύ

Στη δημοπρασία απέκτησε 4 νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 251MW.
.
.
NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Δυναμική κίνηση της ΔΕΗ, η οποία συμμετείχε στην Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που προκήρυξε η ΡΑΕ, υπό το νέο σχήμα στήριξης που υπέβαλλε η χώρα και ενέκρινε η Κομισιόν.

Η ΡΑΕ δημοπράτησε 34 έργα (αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκοί σταθμοί) συνολικής ισχύος 944,5 MW, εκ των οποίων Τιμή Αποζημίωσης εξασφάλισαν έργα συνολικής ισχύος περί τα 525,5MW και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξασφάλισε 4 νέους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος συνολικής ισχύος 251MW, η οποία κυμάνθηκε μεσοσταθμικά περί τα 47,65 €/ΜWh.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική ως προς τις τιμές στις οποίες κλείδωσαν οι επενδύσεις των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς αναμένεται να αποτελέσουν οδηγό για τις τιμές στις οποίες θα συμφωνηθούν τα διμερή συμβόλαια (corporate PPAs) στη χώρα μας το επόμενο διάστημα.

Το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει το 1,5 GW ως το 2023 και τα 5 GW σε βάθος πενταετίας.

Δημοφιλή