ΕΕ: Ιστορική απόφαση για την έγκριση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έγινε η πρώτη στον κόσμο που ενέκρινε νόμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης,
JuSun via Getty Images

Σε μια ιστορική για την Ευρώπη απόφαση, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έγινε η πρώτη στον κόσμο που ενέκρινε νόμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι περισσότερες χώρες αγωνίζονται να εισαγάγουν περιορισμούς για την τεχνολογία.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφερε ότι κατέληξε στην έγκριση του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έναν πρωτοποριακό κανονισμό που στοχεύει να εισαγάγει το πρώτο ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η υιοθέτηση του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Mathieu Michel, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου για την ψηφιοποίηση.

«Με την πράξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη τονίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όταν ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι αυτή η ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία μπορεί να ανθίσει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή καινοτομία», πρόσθεσε ο Michel.

Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι διαφορετικές εφαρμογές της τεχνολογίας αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ανάλογα με τις απειλές που θέτουν για την κοινωνία.

Ο νόμος απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θεωρούνται «μη αποδεκτές» όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου.

Μορφές μη αποδεκτών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται τα συστήματα που εφαρμόζουνη πρακτικές «κοινωνικής βαθμολόγησης» και κατατάσσουν τους πολίτες με βάση τη συγκέντρωση και την ανάλυση των προσωπικών τους δεδομένων, την προληπτική αστυνόμευση και τον συναισθηματικό διαχωρισμό στο χώρο εργασίας και στα σχολεία.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου αφορούν οχήματα ή ιατρικές συσκευές, τα οποία αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Περιλαμβάνουν επίσης εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση, όπου υπάρχει κίνδυνος μεροληψίας που ενσωματώνεται στους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοφιλή