Ηλεκτρονικά γίνονται, πλέον οι μεταβιβάσεις οχημάτων – και νέα υπηρεσία MyAuto

Το ψηφιακό κράτος έρχεται να εξυπηρετήσει τον πολίτη και να μειώσει τη γραφειοκρατία.
Eurokinissi

«Βαίνουμε από τον ψηφιακό Μεσαίωνα», είπε ο Κώστας Καραμανλής, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης των δύο νέων ψηφιακών υπηρεσιών: Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και MyAuto, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει να επιδείξει εξαιρετική δουλειά.

Ηδη, σε μόλις ώρες λειτουργίας, έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μεταβιβάσεις οχημάτων με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο, κι αυτό ήταν κάτι που για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, φάνταζε ως αδύνατο ή απίστευτο, γι αυτό και ο Κώστας Καραμανλής μίλησε για ψηφιακό Μεσαίωνα.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων

Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τις μεταβιβάσεις όλων των οχημάτων, πλην των φορτηγών, κάτι που έπεται, ενώ για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει το 100% της κυριότητας. Η συνιδιοκτησία θα έρθει κι αυτή σε λίγο καιρό. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή, εξυπηρετείται το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβιβάσεων.

Πλέον, ο υποψήφιος πωλητής δεν χρειάζεται, να πηγαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να μεταβιβάσει το όχημά του. Η ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf. Επιγραμματικά, ο πωλητής:

 • εισέρχεται στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)
 • επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και
 • εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.
Dimitris Balis

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Με τη νέα, ψηφιακή μεταβίβαση:

- Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης

- Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών, όπως: Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και Υπεύθυνες Δηλώσεις / Αιτήσεις.

- Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποία ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα

- Μειώνεται ο χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο

- Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

MyAuto

Η νέα υπηρεσία MyAuto αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματος. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του, σε πραγματικό χρόνο, όπως αυτές τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι εξής:

 1. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 4. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, είτε από το myauto.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Οχήματα». Έτσι, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του: Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, αν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας, αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία, αν το όχημα του έχει κλαπεί, το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου και τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται να πλαισιώσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει την τελευταία τριετία τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών για την ψηφιοποίηση και την απλούστευση διαδικασιών για ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων:

 • Προσωρινή άδεια οδήγησης
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας / φθοράς
 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 • Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου ΙΧ
 • Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας
 • Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος

Επόμενες ενέργειες

Στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο επόμενο διάστημα δρομολογούνται:

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System)
 • Ηλεκτρονική έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας –ΣΒΑΚ
 • Ψηφιοποίηση διαδικασίας υποβολής φακέλου αδειοδότησης Υδατοδρομίων
 • Ψηφιοποίηση διαδικασίας υποβολής φακέλου αδειοδότησης διεθνών γραμμών λεωφορείων

Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)

 • Στις 26.05.2022 τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα του Μ.Υ.Φ.Α.Η. στη διεύθυνση https://electrokinisi.yme.gov.gr
 • Την ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη της πλατφόρμας έχει αναλάβει το Ε.Μ.Π. με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Πλέον, οι φορείς της αγοράς μπορούν να «ανεβάζουν» στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. δεδομένα όπως η ακριβής θέση των φορτιστών, η διαθεσιμότητα, το κόστος, ο τρόπος πληρωμής κ.λπ. τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα και ορατά στους χρήστες της πλατφόρμας σε πραγματικό χρόνο
 • Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμη ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές (για λογισμικό Android και iOS)
 • Το Μ.Υ.Φ.Α.Η. θα αποτελεί το Εθνικό σημείο πρόσβασης για τους πολίτες των λοιπών Κρατών μελών της Ε.Ε. για την αντίστοιχη πληροφόρηση αναφορικά με τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

«Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να κάνουμε πραγματικότητα ένα σύνολο έργων που επιτρέπει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υπηρεσιών, πάντα προς όφελος και διευκόλυνση του πολίτη. Μία σειρά από έργα που έχουν γίνει πραγματικότητα και έχουμε χρησιμοποιήσει έναν έξυπνο τίτλο ψηφιακές υπηρεσίες για την οδήγηση. Κάναμε κάτι που δεν είχε γίνει εδώ και 38 χρόνια αποκτήσαμε νέο πληροφοριακό σύστημα έτσι βγάζουμε το Υπουργείο Μεταφορών από έναν πραγματικά ψηφιακό Μεσαίωνα. Το ζητούμενο για όσα κάνουμε, είναι πώς με κάθε δράση και κάθε απόφαση μας να βελτιώνουμε και να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των πολιτών», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι: «Με την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος δημιουργούμε μια πρότυπη διαδικασία με την οποία το σύνολο των εγγράφων μιας αγοραπωλησίας οχήματος αντλούνται ψηφιακά, κάνοντας τη ζωή του πωλητή και του αγοραστή πολύ πιο εύκολη και τις συναλλαγές ακόμα πιο διαφανείς.

Και με το MyAuto αποκτάμε έναν «ηλεκτρονικό φάκελο αυτοκινήτου», στον οποίο οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να βλέπουν όλα τα στοιχεία του οχήματός τους σε ένα σημείο, ψηφιακά και με εύληπτο τρόπο. Όλοι μας ανυπομονούμε για το επόμενό βήμα που θα γίνει στο τέλος του μήνα, όταν πλέον το δίπλωμα οδήγησης μαζί με την ταυτότητα θα μπουν στο κινητό μας τηλέφωνο – και, συγκεκριμένα, στο Gov.gr Wallet, κάτι το οποίο πραγματικά θεμελιώνει και συμβολικά μια αλλαγή εποχής».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος επισήμανε ότι: «Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 405 χιλιάδες προσωρινές άδειες οδήγησης και κάθε υποψήφιος οδηγός που πετυχαίνει στις πρακτικές εξετάσεις, μπορεί να εκτυπώσει μέσα σε μία μέρα την προσωρινή άδεια από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να οδηγήσει το αυτοκίνητό του».

«Στην Ανανέωση Διπλώματος, έως σήμερα έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσεις, καθώς οι πολίτες μπορούν να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης η οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους, καθώς και τις επαγγελματικές άδειες. Η φυσική παρουσία του πολίτη απαιτείται μόνο κατά τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, ενώ η ψηφιακή διαδικασία υποστηρίζεται από την ΗΔΙΚΑ και την έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου 4.500 γιατροί σε όλη τη χώρα».

«Έχουν εξετάσει περισσότερους από 17 χιλιάδες πολίτες και έχουν εκδώσει περίπου 36 χιλιάδες ιατρικά πιστοποιητικά. Ανάλογη είναι και η ανταπόκριση στην ψηφιακή αίτηση για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς μέσω του gov.gr. Οι πολίτες έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά: περισσότερες από 30.000 αιτήσεις για αντικαταστάσεις διπλωμάτων και 9.200 αιτήσεις για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Συνολικά, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 45 χιλιάδες διπλώματα με τη χρήση νέων εφαρμογών, ενώ κάθε μήνα αποστέλλονται περισσότερα από 30 χιλιάδες SMS που πληροφορούν τους πολίτες για το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή τους».

Ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, τόνισε ότι: «Η μεταβίβαση οχήματος είναι μια διαδικασία που θα διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, καθώς γίνονται περίπου 300.000 μεταβιβάσεις ετησίως», ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ανέφερε ότι:

«Το MyAuto στηρίχθηκε στη βάση του επιτυχημένου Know Your Customer, αλλά για τα οχήματα κάθε πολίτη», ενώ ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, όσον αφορά στο ΜΥΦΑΗ, περιέγραψε την διαδικασία με την οποία καταχωρούνται οι υποδομές φόρτισης στο μητρώο, ανέλυσε το χάρτη με τα σημεία φόρτισης και τα δεδομένα για τα οποία θα έχουν εικόνα οι οδηγοί και τόνισε την σημασία της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Κατλήγοντας, ανέφερε ότι το Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και iOS).

Δημοφιλή