ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13/10/2021 11:04 EEST | Updated 13/10/2021 11:05 EEST

Energy Mastering Awards 2022: Τα βραβεία για καινοτόμα έργα προστασίας του περιβάλλοντος

Tα Βραβεία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσειw που διαχειρίζονται ή παράγουν ενέργεια.

Energy Mastering Awards
Energy Mastering Awards

Τα Energy Mastering Awards 2022 αναδεικνύουν και επιβραβεύουν καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για τη:

  • Μείωση της ενεργειακής δαπάνης 

  • Εξοικονόμηση πόρων & λειτουργικών δαπανών(ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη) 

  • Προστασία του περιβάλλοντος

Tα Βραβεία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) που  διαχειρίζονται ή παράγουν ενέργεια ή προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνολογίες και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν(ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη)  κατά την λειτουργική ή παραγωγική ή και εφοδιαστική τους διαδικασία. 

Στόχος των βραβείων είναι να:

  • Προβληθούν οι νικητές, να ξεχωρίσουν στην αγορά τους και να αξιοποιηθούν οι προσπάθειές τους από άλλες επιχειρήσεις, ως φωτεινά παραδείγματα

  • Κινητοποιήσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διαρκή βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τους επιδόσεων

  • Αναδείξουν και να γνωστοποιήσουν τις προσφερόμενες λύσεις & τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους

  • Λειτουργήσουν ως μέσο καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

  • Προσάψουν την απαιτούμενη έμφαση στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας  που απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις  

  • Ενισχύσουν  την εμπιστοσύνη των πελατών  στις διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας  

Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως  Παρασκευή 22 Οκτωβρίου  2021

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων και αναδείξτε τις πρακτικές, την ομάδα και την εταιρεία σας στο www.energyawards.gr

 

Υποψηφιότητες
Μαρία Γαβριλάκη, Κιν: 6946 777 954, email: mgavrilaki@boussias.com

Χορηγίες
Νικόλ Αρμόνι, Τ: +30 210 6617777 (εσωτ. 155), Ε: narmoni@boussias.com