Εξι θέσεις για μειώσεις και παροχές από επτά φορείς της φιλοξενίας και της εστίασης

Παρουσιάζουν Χάρτα Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.
STIRIZO HORECA

Μια νέα πρωτοβουλία εγκαινίασαν επτά φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης.

Στη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των κλάδων Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελλάδα, συμμετέχουν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA, η Ένωση Bartenders Ελλάδος και ο θεσμός Athens Bar Show.

Σύμφωνα με την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το 2021 – που βασίζονται στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών – οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας συνεισφέρουν συλλογικά προστιθέμενη αξία 9,8 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν 3,6 δισ. ευρώ σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε 1,181 δισ. ευρώ, ίσο με το 2,5% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Ο τομέας φιλοξενίας και εστίασης, σήμερα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Με βασική επιδίωξη να προωθήσουν τον συστηματοποιημένο διάλογο σε εθνικό επίπεδο, οι σύμμαχοι φορείς προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.

Μέσω της Χάρτας, η Συμμαχία προτείνει:

Επαναφορά - μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% - όπως ίσχυε μέχρι το έτος 2015 - ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά, ο ΦΠΑ διαμονής στην Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10% και στην Τουρκία σε 8%.

Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε, μεταξύ άλλων, να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.

Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στον μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων και β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία. Σήμερα, ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην Ε.Ε. σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας π.χ. παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.

Άμεση έκδοση των προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κ.λπ.).

Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή. Υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Οι φορείς που απαρτίζουν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» έχουν δεσμευτεί από κοινού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με κοινωνική ευθύνη, την ανάπτυξη θετικών προτάσεων σε πνεύμα συνεργασίας με την Πολιτεία και την ενεργή υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών τους, οι σύμμαχοι φορείς του «Στηρίζω HORECA» εργάζονται συλλογικά και συστηματικά για τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες τους με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές, τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA, την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Μπροστά μας έχουμε δύσκολες προκλήσεις και καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες κάθε προσπάθειας που θα ενδυναμώσει τον κλάδο της φιλοξενίας, θα αναβαθμίσει το τουριστικό μας προϊόν και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Ξενοδοχείου», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, Γιώργος Καββαθάς, τόνισε ότι: «Θεωρώ αναγκαία την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις των κλάδων που επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία, κυρίως για να μπορέσουν να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα, προφανώς λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, διαφαίνεται μια αύξηση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να φανούν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να πιστεύω πως η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει ώστε να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος με την πολιτεία που θα καταλήξει σε αποτελεσματικά μέτρα για την δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας και εστίασης».

Ο Πρόεδρος της ΕνΕΑΠ, Ισίδωρος Ρεβάχ, επισήμανε ότι: «Η πανδημία έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα το κανάλι HORECA, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 60% του κύκλου εργασιών του κλάδου των αλκοολούχων ποτών. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων, τα αλκοολούχα ποτά υφίστανται ένα δυσβάσταχτο βάρος: Η βαριά φορολογία γενικά - και ειδικά ο εξαιρετικά υψηλός ΕΦΚ -δεν πλήττει μόνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των αλκοολούχων ποτών, αλλά αυξάνει σημαντικά και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων HORECA και συντελεί στη διατήρηση των υψηλών τιμών σε μια περίοδο που κοινωνία και οικονομία αναμετρώνται με την ακρίβεια. Και, φυσικά, οι υψηλοί φόροι αποτελούν τροχοπέδη στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων πριμοδοτώντας τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο».

Ο πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, Νίκος Καλογιάννης, είπε ότι: «ο κλάδος της παραγωγής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διακίνηση στην αγορά χύμα προϊόντων που δημιουργούν πρόβλημα σε κατηγορίες προϊόντων που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία αφενός μεν εντός της χώρας αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, καθώς ο κλάδος της ποτοποιίας είναι από τους πιο εξαγωγικούς της χώρας. Έτσι χάνεται η ευκαιρία να αξιοποιηθεί τόσο η τουριστική προβολή της χώρας μας για την ανάδειξη και προώθηση των επώνυμων αποσταγμάτων στους καταναλωτές και κυρίως του επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού.»

«Το εκρηκτικό μίγμα της κατακόρυφης αύξησης του κόστους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με τον σημαντικό περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση των πελατών μας θα αποτελέσει με μαθηματική ακρίβεια τη χαριστική βολή σε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου BARECA, Ηρακλής Ζησιμόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, Δημήτρης Ζάππας, δήλωσε ότι: «οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης δημιουργούμε αξία για τις επιχειρήσεις που μας απασχολούν, για το τουριστικό προϊόν της χώρας, για την παροχή κορυφαίων εμπειριών στο κοινό. Περνώντας σταδιακά στη μετά-Covid εποχή, οι Έλληνες bartenders δίνουμε, μαζί με τους φορείς της εστίασης και της φιλοξενίας, το «παρών» στον διάλογο για ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο».