Φαινομενικά αθώα λάθη που καταδικάζουν το ψηφιακό μας φλερτ σε βέβαιη αποτυχία

Και ποια είναι τα χαριτωμένα λάθη που ενισχύουν την ελκυστικότητά μας.
bojanstory via Getty Images

Σε πρόσφατη μελέτη, η ερευνήτρια Τες Βαν Ζάντεν και οι συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο Tilburg στην Ολλανδία, επιχείρησαν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των γλωσσικών λαθών στις συζητήσεις μέσα από διάφορες πλατφόρμες γνωριμιών, διαπιστώνοντας ότι τόσο τα ορθογραφικά όσο και τα λάθη στη σύνταξη ή τη γραμματική, επηρεάζουν την ελκυστικότητα του προφίλ μας.

Σε μια άλλη, πιο σύγχρονη μελέτη στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τύπους λαθών, επιδιώκοντας να διερευνήσουν τις επιπτώσεις κάθε ενός από αυτούς στην εξέλιξη μιας ρομαντικής σχέσης ή μιας γνωριμίας στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, διερεύνησαν τρεις τύπους σφαλμάτων: Τα λάθη που προκύπτουν εξαιτίας της μηχανικής πληκτρολόγησης, τα σφάλματα που παραβιάζουν τους γραμματικούς κανόνες και τα άτυπα γλωσσικά λάθη.

Τα μηχανικά λάθη

Τα μηχανικά λάθη, ως ένα βαθμό, προκύπτουν εξαιτίας της απροσεξίας των χρηστών, κατά τη διαδικασία της πληκτρολόγησης. Τέτοια σφάλματα ενδέχεται να θεωρηθούν απλώς αδεξιότητα και να μην γίνουν αντιληπτά ως απόρροια του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.

Ωστόσο, υποκύπτοντας διαρκώς σε αυτού του είδους τα λάθη, μειώνουμε την ελκυστικότητά μας, καθώς φαίνεται ότι δεν κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια να παρουσιάσουμε προς τα έξω μια ωραία εικόνα του εαυτού μας, η οποία μοιραία, στη διαδικτυακή επικοινωνία αντανακλάται στα όσα γράφουμε.

Γραμματικά λάθη

Αυτά τα λάθη προκύπτουν όταν ο χρήστης παραβιάζει έναν θεμελιώδη γραμματικό ή ορθογραφικό κανόνα. Η μη εξοικείωση με τον σωστό κανόνα, μπορεί να οδηγήσει σε μια δυσμενή κρίση για το γνωστικό επίπεδο του αποστολέα και όλοι μας γνωρίζουμε πως όταν πρόκειται για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας ενός πιθανού συντρόφου, η ευφυΐα αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Τα άτυπα γλωσσικά λάθη

Αυτός ο τύπος σφαλμάτων δεν κρίνεται απαραιτήτως ως λανθασμένος, ειδικά στον διαδικτυακό γραπτό λόγο. Ωστόσο, θα θεωρούταν λανθασμένος αν τον συναντούσαμε στα πλαίσια μιας επίσημης γραπτής επιστολής. Παραδείγματα αποτελούν η χρήση αυτοκόλλητων, όπως οι «φατσούλες», οι συντομογραφίες ή η υπερβολική χρήση των εκφραστικών σημείων στίξης.

Τα εν λόγω γλωσσικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμισμα στην αποστασιοποίηση και την αμηχανία που κυριαρχεί στο ψηφιακό φλερτ. Ωστόσο, αυτή η άτυπη γλώσσα μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την προσωπικότητα του ανθρώπου που πληκτρολογεί, επηρεάζοντας το μέγεθος ελκυστικότητάς του.

Η μέθοδος

Οι ερευνητές κατασκεύασαν αρκετά προφίλ σε πλατφόρμες γνωριμιών, καθένα από τα οποία διέφερε από τα άλλα ως προς τους τύπους σφαλμάτων στα οποία υπέκυπτε. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξετάσουν τα προφίλ και να τα βαθμολογήσουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Την φυσική έλξη: «Νομίζω ότι αυτό το άτομο είναι όμορφο»
  2. Την κοινωνική έλξη: «Νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι φίλος με αυτό το άτομο»
  3. Την ρομαντική έλξη: «Θα ήθελα να έχω σχέση με αυτό το άτομο»
  4. Την πρόθεση ραντεβού: «Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτό το άτομο»
  5. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν επίσης την συγκέντρωση, την αντιληπτή ευφυΐα και την αίσθηση οικειότητας που απέπνεαν οι κάτοχοι των προφίλ.

Τα μηχανικά σφάλματα κρίθηκαν ως ένδειξη χαμηλής συγκέντρωσης, η οποία είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, ρομαντική και φυσική έλξη, αλλά και στην πρόθεση των συμμετεχόντων να βγουν ραντεβού με τον χρήστη του συγκεκριμένου προφίλ.

Η συχνότητα λαθών που παραβιάζουν τους γραμματικούς κανόνες, συνδέεται επίσης με χαμηλότερες βαθμολογίες ως προς την ελκυστικότητα και την πρόθεση των συμμετεχόντων να βγουν ραντεβού με τα άτομα που κάνουν διαρκώς αυτού του είδους τα λάθη.

Τέλος, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι σε αντίθεση με τα λάθη που προκύπτουν μηχανικά και τα λάθη που παραβιάζουν τους γραμματικούς κανόνες, τα άτυπα λάθη, όπως η χρήση αρκετών σημείων στίξης και τα αυτοκόλλητα ή οι συντομογραφίες, επιδρούν θετικά στην ελκυστικότητα του ατόμου, καθώς υποδεικνύουν ότι ο κάτοχος ενός προφίλ διαθέτει έντονη προσωπικότητα και αυθορμητισμό.

Πηγή: Psychologytoday