ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
29/03/2019 07:25 EET

Φορολογικές δηλώσεις: Οι αλλαγές, οι κωδικοί και οι παγίδες που πρέπει να προσέξουμε

Βήμα – βήμα η υποβολή της δήλωσης.

tolgart via Getty Images

Νωρίτερα από κάθε χρονιά άνοιξε στο Taxisnet η εφαρμογή υποβολής δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1-Ε2-Ε3) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εκπνέει στις 30 Ιούνιο, ενώ η καταβολή του φόρου και φέτος θα γίνει σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Βήμα – βήμα η υποβολή της δήλωσης γίνεται ως εξής:

- Είσοδος με κωδικούς Taxisnet
- Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
- Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
- Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
- Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
- Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
- Υποβάλω τη δήλωση.
- Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έχει σημεία «κλειδιά», «παγίδες», αλλαγές, αλλά και κωδικούς που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. 

Για παράδειγμα στη φετινή δήλωση έχει προστεθεί στον πίνακα 1 ένα νέο πεδίο στο οποίο συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο. Αντίστοιχα, το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή, μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106. 

Επίσης, από τον πίνακα 4Α, έχουν αφαιρεθεί οι παράγραφοι και οι κωδικοί όπου προσυμπληρώνονταν οι φόροι που αναλογούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα. Για τη φετινή δήλωση θα προσυμπληρωθούν μόνο οι φόροι που παρακρατήθηκαν, αφού πλέον δεν ισχύει η έκπτωση 1,5% επί του παρακρατηθέντος φόρου.

Αλλαγές υπάρχουν και στον πίνακα 4Γ2, ο οποίος αφορά το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Φέτος προστέθηκε η παράγραφος 13 και οι κωδικοί 607-608, στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αυτοτελής φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1146/1972 κατά την πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν η πωλήτρια επιχείρηση επιθυμεί να συμπεριλάβει το υπερτίμημα από την πώληση στα λοιπά της εισοδήματα, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.

Επίσης, στην παράγραφο 2δ του πίνακα 5 όπου δηλώνονται τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προστέθηκε νέα ένδειξη για να δηλωθούν τα ποσά δαπάνης για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, τα οποία από φέτος θεωρούνται τεκμήρια.

Οι «παγίδες» της δήλωσης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τους κωδικούς 049-050, στους οποίους δηλώνονται οι δαπάνες με «πλαστικό χρήμα», ώστε να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018. Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει το 2018 οι φορολογούμενοι προκύπτει από το ύψος του εισοδήματός τους σε συνδυασμό με την εξής προοδευτική κλίμακα:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
• 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
• 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το εισόδημά τους με το απαιτούμενο ποσόν αποδείξεων θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσόν που υπολείπεται.

Επιπλέον φόρο αλληλεγγύης θα πληρώσουν οι 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, και έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2018 αναδρομικά ποσά. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο κωδικός 60 της στήλης 16 στο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα από μισθώματα ακίνητης περιουσίας, καθώς πρέπει να δηλωθούν συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2 . Αντίστοιχα στον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb κ.α.).

Όσοι ιδιοκτήτες μισθώνουν ακίνητα, αλλά δεν έχουν εισπράξει μέρος ή το σύνολο των ενοικίων έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος καταθέτοντας στην εφορία αντίγραφα των διαταγών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. 

Αντίστοιχα για τις ανείσπρακτες αποδοχές των μισθωτών, ανεξάρτητα αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, εφόσον έχουν βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές.

Να θυμίσουμε ότι και φέτος θα είναι προσυμπληρωμένα τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος εντοπίσει λάθος στα προσυμπληρωμένα ποσά θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον εργοδότη ώστε να διορθώσει τα ποσά. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει τη φορολογική δήλωση με «επιφύλαξη».

Αναφορικά με τα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογένειας του φορολογουμένου με αναπηρία 67% και άνω, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.