ΔΙΕΘΝΕΣ
02/08/2018 20:30 EEST | Updated 02/08/2018 20:40 EEST

Ιατρική Σχολή στην Ιαπωνία «πείραζε» τις βαθμολογίες για να μειώσει τον αριθμό των γυναικών γιατρών

tdub_video via Getty Images

Ένα σκάνδαλο οι ρίζες του οποίου εντοπίζονται στο 2011 έχει προκαλέσει την δικαιολογημένη οργή των γυναικών στην Ιαπωνία. Όπως αποκαλύφθηκε μια σχολή ιατρικής, συστηματικά παραποιούσε τις βαθμολογίες στα γραπτά γυναικών που ήθελαν να εισαχθούν σε αυτή, προκειμένου να αποκλειστούν και να υπερτερούν οι άνδρες ως φοιτητές και κατά συνέπεια ως μελλοντικοί απόφοιτοι και γιατροί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri η παραποίηση των βαθμών στις εισαγωγικές εξετάσεις ξεκίνησε μετά την διαπίστωση, το 2010, ότι το 38% επί του συνόλου των εισακτέων ήταν γυναίκες. Όπως αναφέρει δε το ιαπωνικό ΝΗΚ οι βαθμολογίες των γυναικών μειώθηκαν κατά 10% τουλάχιστον.

Ποιος όμως είναι ο λόγος για αυτή την απαράδεκτη τακτική που ακολουθεί η σχολή εδώ και επτά χρόνια. Όπως αναφέρει η Washington Post, φαίνεται οι Ιάπωνες, στους οποίους αρέσει να αναλύουν τα πάντα, διαπίστωσαν πως ένας σημαντικός αριθμός γυναικών που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή σταματούν να εργάζονται για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτό οδηγεί σε ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό. Έτσι, προφανώς σκέφτηκαν πως είναι πιο εύκολο να στερήσουν από τις γυναίκες την ευκαιρία να ακολουθήσουν το όνειρό τους αλλά και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής στο βασανιστικό, για αρκετές, δίλημμα καριέρα ή δουλειά. Πάντα για το καλό του συνόλου.

Το σκάνδαλο με τις παραποιημένες βαθμολογίες βέβαια, ίσως να μην είχε αποκαλυφθεί εάν το ίδιο Πανεπιστήμιο δεν είχε μπει στο μικροσκόπιο και για άλλες μη νόμιμες (και σίγουρα μη ηθικές) «επιλογές» και πρακτικές. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε, ο επικεφαλής του πανεπιστημίου είχε φροντίσει για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή σε γιο ισχυρού προσώπου στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ιαπωνία, με αντάλλαγμα μια χάρη.

Το Πανεπιστήμιο πάντως δηλώνει έκπληκτο για την αποκάλυψη του Yomiuri και δεσμεύεται να εξετάσει την καταγγελία με τις παραποιημένες βαθμολογίες.

Η δε επικεφαλής της Ένωσης Γυναικών Ιατρών στην Ιαπωνία, δήλωσε πως είναι ασύλληπτο στις μέρες οι γυναίκες της χώρας να στερούνται του δικαιώματος να εισαχθούν στις ιατρικές σχολές. «Αντί να ανησυχούν πως οι γυναίκες θα εγκαταλείψουν τη δουλειά, θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες θα συνεχίζουν να εργάζονται», δήλωσε η Yoshiko Maeda. 

Πηγή: The Washington Post