Κοινή γονική μέριμνα παιδιού εκτός γάμου: Δικαστική απόφαση δίνει καθημερινή επικοινωνία φυλακισμένου-πατέρα με την κόρη του

Με πρόστιμο 200 ευρώ για κάθε παραβίαση της δυνατότητας επικοινωνίας απειλείται η μητέρα. Η απόφαση ορίζει πως ο πατέρας θα πρέπει να μιλάει με το παιδί του τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα.
Rapeepong Puttakumwong via Getty Images

Συνεπιμέλεια: Μία πρωτοποριακή απόφαση εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιώνοντας πατέρα ο οποίος απέκτησε παιδί εκτός γάμου και τώρα βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση.

Σύμφωνα με τη σημαντική απόφαση, όχι μόνον αναγνωρίζεται η σχέση του πατέρα με το ανήλικο, όπως αναφέρει ο συνήγορός του Γ. Λιανουλόπουλος, αλλά επιβάλλεται η καθημερινή επικοινωνία μαζί του προκειμένου να μην υπάρξει αποξένωση. Μάλιστα, σε περίπτωση που η μητέρα του παιδιού παραβιάζει τους όρους της δικαστικής απόφασης θα εισπράττει κάθε φορά πρόστιμο 200 ευρώ.

Όπως αναφέρει το Πρωτοδικείο «ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση λόγω προσπάθειας της καθ’ ης η αίτηση να τον αποξενώσει από το εκτός γάμου ανήλικο τέκνο των διαδίκων που έχει εκουσίως αναγνωρίσει και του οποίου τη φροντίδα έχει αναλάβει κυρίως ο ίδιος, ζητεί, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της αίτησής του: α) να ανατεθεί προσωρινά από κοινού στους διαδίκους η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους και να ανατεθεί προσωρινά σε αυτόν η άσκηση της αποκλειστικής επιμέλειάς του, άλλως να οριστεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου από κοινού από τους διαδίκους και η διαμονή του με τον αιτούντα το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, επικουρικότερα, να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του τέκνου στα θέματα της υγείας και της εκπαίδευσής του, άλλως η άσκηση της επιμέλειας από κοινού από τους διαδίκους στα θέματα αυτά και όλως επικουρικά, να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με το τέκνο».

Συνεπιμέλεια: Συμφέρον του παιδιού να μην αποκοπεί από τον πατέρα

Βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου «οι διάδικοι απέκτησαν ένα τέκνο εκτός γάμου, την Υ που γεννήθηκε στις … και το οποίο ο αιτών έχει αναγνωρίσει εκουσίως με την υπ’ αριθμ. … πράξη αναγνώρισης τέκνου που συνέταξε η Συμβολαιογράφος».

Προστίθεται επίσης πως ο πατέρας «κρατείται προσωρινά στις φυλακές και το τέκνο κατοικεί με την καθ’ ης η αίτηση, που πιθανολογείται ότι είναι ικανή και άξια να το φροντίζει και να το διαπαιδαγωγεί και συνεπώς δεν υφίσταται επείγουσα περίπτωση ώστε να πρέπει να ρυθμιστεί με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση της επιμέλειας του τέκνου όπως ζητεί ο αιτών. Περαιτέρω, ο αιτών έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του, αλλά οι διάδικοι δεν συμφωνούν στον τρόπο και στο χρόνο αυτής της επικοινωνίας και πρέπει να ρυθμιστεί αυτή προσωρινώς, καθώς πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, επειδή το συμφέρον του τέκνου απαιτεί να μην αποκόπτεται αυτό από τον πατέρα του, η επαφή με τον οποίο συντελεί στην ομαλή ψυχοσωματική και διανοητική του ανάπτυξη, όμως, λόγω της προσωρινής κράτησής του στις φυλακές, αυτή η επικοινωνία θα γίνεται τηλεφωνικά, στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της καθ’ ης η αίτηση, καθημερινά, επί είκοσι λεπτά της ώρας, μεταξύ 17.30 και 18.30».

Γεώργιος Λιανουλόπουλος: Η προσωρινή κράτηση δεν επηρεάζει το δικαίωμα επικοινωνίας

Με τις νέες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου προβλέπεται πλέον η απευθείας ανάθεση της γονικής μέριμνας και στον πατέρα τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, εφόσον υπάρχει εκούσια αναγνώριση αυτού. Την ενίσχυση του δεσμού πατέρα και τέκνου εκτός γάμου των γονέων, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον αυτού, επιβεβαιώνει και η όλως πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που όρισε καθημερινή εικοσάλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία του προσωρινά κρατούμενου πατέρα με το τέκνο του. Η απόφαση αυτή έκρινε πως η προσωρινή κράτηση του πατέρα, ουδόλως πρέπει να επηρεάσει το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο και σε μικρή ηλικία τέκνο του, τη στιγμή που υπάρχει διαφωνία ως προς τη ρύθμιση αυτού. Στο πνεύμα των νέων διατάξεων η απόφαση αυτή σκοπεύει ο δεσμός πατέρα – παιδιού όχι μόνο στο να μην χαθεί, αλλά να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τις ασυνήθιστες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.