Ο αθλητισμός ως όχημα για την κοινωνική συμπερίληψη

Για μια καλύτερη κοινωνία όπου δεν θα περισσεύει κανένας
Γιώργος Σταμάτης – Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και η Αλεξάνδρα Σδούκου – Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών έγιναν εθελοντές στα Special Olympics.
Γιώργος Σταμάτης – Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και η Αλεξάνδρα Σδούκου – Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών έγιναν εθελοντές στα Special Olympics.
.

Την τελευταία δεκαετία ως θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την προσέγγιση της αναπηρίας έχουν αναδειχθεί με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο οι αρχές της αποδοχής της διαφορετικότητας και της καλλιέργειας της κοινωνικής συμπερίληψης. Μολονότι οι συγκεκριμένοι όροι θεωρούνται νεοπαγείς, εντούτοις η φιλοσοφία του μοντέλου της ενσωμάτωσης και ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία αποτυπώνεται με τον πιο ρεαλιστικό και έμπρακτο τρόπο ήδη από το όραμα του κινήματος των “Special Olympics”. Ειδικότερα, τα “Special Olympics” ιδρύθηκαν το 1968 από την Eunice Kennedy Shriver, αδελφή του προέδρου των ΗΠΑ John Kennedy και το έναυσμα δόθηκε από τη μεγαλύτερη αδελφή τους με νοητική αναπηρία Rose Marie Kennedy.

Το κίνημα έχει ως στόχο την προαγωγή του δικαιώματος της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού, την ολόπλευρη ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και την διαμόρφωση κουλτούρας αποδοχής της ετερότητας και της ποικιλομορφίας.

Με την ενεργό συμμετοχή τους στα αθλητικά αυτά δρώμενα, οι αθλούμενοι των Special Olympics μαθαίνουν να θέτουν στόχους και να αγωνίζονται για να τους επιτύχουν. Επιπλέον ενισχύεται η ατομική τους υπευθυνότητα, η πειθαρχία και φτάνουν στο μέγιστο βαθμό αυτονομίας τους. Περαιτέρω ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες, δεξιότητες και ταλέντα που τους παρέχεται η ευκαιρία να τα εξελίξουν και να αντλήσουν τη χαρά που δίνει σε όλους μας η ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Ξεχωριστή προστιθέμενη αξία προσδίδει στο κίνημα η αρμονική σύνθεση δύο ύψιστων ιδανικών, του δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό όλων των ανθρώπων χωρίς προϋποθέσεις αφενός και της ανάπτυξης και διάδοσης της αξίας της εθελοντικής προσφοράς αφετέρου.

Στο πλαίσιο αυτό της καθολικής ενεργοποίησης και της συλλογικής αφύπνισης υπογράψαμε κι εμείς την σχετική αίτηση και γίναμε εθελοντές στα Special Olympics.

.
.
.

Εμπνεόμενοι από το όραμα της ουσιαστικής ενσωμάτωσης κάθε συμπολίτη μας, αποφασίσαμε να στηρίξουμε με τη συμμετοχή μας αυτόν τον ενεργό πυλώνα συλλογικής έκφρασης και κοινωνικής συμπερίληψης.

Αθλούμενοι και εθελοντές συνυφαίνουν τα όνειρα και τις προσδοκίες τους σε ένα περιβάλλον ανοιχτότητας και αλληλοαποδοχής και μέσα από τη βιωματική μάθηση καθίστανται κοινωνοί ενός πνεύματος αλληλεγγύης που δεν απευθύνεται σε παθητικούς αποδέκτες, αλλά σε ενεργούς συμμέτοχους που την μετουσιώνουν σε αγώνα και δύναμη.

Στη διάρκεια της διαδρομής τους, τα Special Olympics Hellas καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους πιο ενεργούς αθλητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με κινητήρια δύναμή τους τη δημιουργία μιας κοινωνίας που προτιμά να εντάσσει παρά να αποκλείει και παράλληλα να ενδυναμώνει τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία μέσα από τη χαρά του αθλητισμού.

.
.
.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η λειτουργία των τοπικών προγραμμάτων των Special Olympics βασίζεται κατά κύριο λόγο στη συμβολή των εθελοντών, θεωρούμε χρήσιμο και αμφίπλευρα ωφέλιμο, να διαθέσουμε όσοι μπορούμε λίγο από το χρόνο μας στηρίζοντας έμπρακτα αυτήν την προσπάθεια και να συμπληρώσουμε την αίτηση του εθελοντή.

Ο εθελοντισμός, ο αθλητισμός, η καθολική ενσωμάτωση και συμμετοχή του συνόλου των πολιτών, είναι έννοιες συμπλεκόμενες και συναρτώμενες, αφού αποτελούν διαφορετικές διαστάσεις του κοινού μας οράματος για μια κοινωνία κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπερίληψης.

***

*Γιώργος Σταμάτης – Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας

**Αλεξάνδρα Σδούκου – Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Δημοφιλή