Ο ηγετικός ρόλος της Continental στην ολιστικά αειφόρα παραγωγή ελαστικών

Βασικές αξίες: η βιώσιμη απόκτηση φυσικού καουτσούκ, οι αειφόρες επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εκπαίδευση και ποιότητα ζωής των παραγωγών.
CONTINENTAL

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, σε κάθε τι με το οποίο ασχολείται ο άνθρωπος, αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο είναι ήδη παρόν, καθώς οι εξελίξεις που συντελούνται, παγκοσμίως, είναι ραγδαίες.

Στο κλάδο της αυτοκίνησης, αυτοσκοπός είναι η δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων, αφενός, και αφετέρου να παραγωγή βιώσιμων υλικών.

Ένα από τα πλέον χρήσιμα προϊόντα, ως πρώτη ύλη, είναι το φυσικό καουτσούκ, το οποίο ίσως οι περισσότεροι να μη γνωρίζουν ότι αποτελεί το πιο σημαντικό υλικό για την κατασκευή των ελαστικών των αυτοκινήτων.

Στην εποχή της βιομηχανοποίησης, μπορεί τα συνθετικά υλικά να έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο ανέκαθεν το φυσικό καουτσούκ ήταν αυτό που έκανε την ειδοποιό διαφορά στη συμπεριφορά του ελαστικού στον δρόμο, στην απόδοσή του και στη διάρκεια ζωής του.

Μάλιστα, στη σύνθεση των ελαστικών, το φυσικό καουτσούκ αντιπροσωπεύει το 10% - 40% του συνολικού βάρους κάθε ελαστικού. Οι μοναδικές ιδιότητες του φυσικού καουτσούκ εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα των ελαστικών, που οφείλεται στην κρυστάλλωσή του, κατά τη φάση καταπόνησης του ελαστικού.

Όμως, το φυσικό καουτσούκ προέρχεται, επί του παρόντος, σχεδόν αποκλειστικά, από το καουτσουκόδεντρο, “Hevea Brasiliensis”. Υπολογίζεται, δε, ότι περίπου 6.000.000 μικροί καλλιεργητές αυτού του δέντρου, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εξαρτώνται οικονομικά από την παραγωγή καουτσούκ.

CONTINENTAL

Το φυσικό καουτσούκ, κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και προκειμένου να διασφαλίσει την αειφορία του σε κάθε διαδικασία, από την παραγωγή και τη διακίνηση έως και τη χρησιμοποίησή του, η Continental υιοθετεί μιας ολιστική προσέγγιση, με καινοτόμες πρακτικές

Δεδομένου ότι το φυσικό καουτσούκ περνά από 7 διαφορετικούς ενδιάμεσους και εταιρείες επεξεργασίας, πριν φτάσει στις μονάδες παραγωγής ελαστικών της Continental, η εταιρεία αναπτύσσει δράσεις στους τομείς της προμήθειας από υπεύθυνες πηγές, στις αειφόρες επιδόσεις των προμηθευτών, στην εκπαίδευση των μικρών παραγωγών καουτσούκ και στην καλύτερη ποιότητα της ζωής τους, αλλά και στην έρευνα, για καινοτόμα βιώσιμα υλικά που μπορούν να παράγουν φυσικού καουτσούκ, εκτός από το παραδοσιακό δέντρο, προκειμένου να διατηρηθούν τα δάση.

Η Continental επιδιώκει την πλήρη προμήθεια του φυσικού καουτσούκ, από υπεύθυνες πηγές, μετά το 2030

Φιλοδοξία της Continental είναι να προμηθεύεται, από το 2030 και μετά, το 100% του φυσικού καουτσούκ που χρειάζεται για την παραγωγή των ελαστικών της, από υπεύθυνες πηγές. Η καινοτόμος τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η εκπαίδευση είναι κάποια από τα κύρια εργαλεία που αξιοποιεί η Continental για να κάνει τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο βιώσιμες. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, σε σχέση με το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία.

CONTINENTAL

Περισσότερη διαφάνεια στην αξιολόγηση των αειφόρων επιδόσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας

Για να καταφέρει να αξιολογήσει τις αειφόρες επιδόσεις των προμηθευτών της, και ανάλογα να τους επιλέξει, η Continental συνεργάζεται με εξειδικευμένους εταίρους, ώστε να μειώσει, σε πρώιμο στάδιο, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, όπως και να διασφαλίσει τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλων όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ.

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, σε συνεργασία με τη Michelin και με μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, η Continental έχει δημιουργήσει ένα mobile application που καταγράφει, συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα, σχετικά με καλές (ή ανεπαρκείς) αειφόρες πρακτικές των μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού καουτσούκ. Η συνεργασία Michelin και Continental λειτουργεί στο πλαίσιο των στόχων της «Παγκόσμιας Πλατφόρμας Φυσικού Καουτσούκ (GPSNR)», στην οποία επίσης συμμετέχουν όλα εκείνα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που δημιουργούν το 50% της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού καουτσούκ.

Εκπαίδευση μικρών παραγωγών καουτσούκ στην αειφόρα καλλιέργειά του

Η Continental αναπτύσσει ακόμη ένα εκπαιδευτικό project, ακριβώς στην αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του φυσικού καουτσούκ. Η Ινδονησία, αποτελεί τη 2η πιο μεγάλη χώρα παραγωγής φυσικού καουτσούκ στον κόσμο. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια Ινδονήσιοι αγρότες καλλιεργούν περίπου το 85% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας. Οι αγρότες ζουν διάσπαρτοι σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαφή μαζί τους, για παροχή συμβουλών. Παρόλα αυτά, η Continental, σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους εταίρους, εκπαιδεύει τοπικά τους καλλιεργητές, σε πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας. Αυτό βοηθά τους αγρότες να καλλιεργούν φυσικό καουτσούκ πιο υψηλής ποιότητας, το οποίο, με τη σειρά του, συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για αυτούς, ενώ, παράλληλα, προστατεύει από την αποψίλωση το δέντρο “Hevea Brasiliensis”.

CONTINENTAL

Ορόσημα αειφορίας του ομίλου Continental, στον τομέα της παραγωγής ελαστικών

Ο όμιλος Continental εργάζεται εντατικά, εδώ πολλά χρόνια, για το θέμα της αειφορίας στον κλάδο των ελαστικών. Εμπειρογνώμονες και μηχανικοί συνεργάζονται στενά, στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, των δοκιμών και της παραγωγής, ώστε να κάνουν το ελαστικό του μέλλοντος, ακόμα πιο ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, κατά τα στάδια κατασκευής, χρήσης και ανακύκλωσής του.

Σημαντικό σταθμό αποτελεί η υλοποίηση του project “Taraxagum”. Το φυσικό καουτσούκ είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 50.000 προϊόντα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer. Ωστόσο, με ποσοστό 73%, η βιομηχανία ελαστικών είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής της παγκόσμιας παραγωγής καουτσούκ. Λόγω της υψηλής παγκόσμιας ζήτησης για φυσικό καουτσούκ, η Continental αναζητά εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής του. Μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ερευνά καινοτόμα βιώσιμα υλικά, όπως το φυσικό καουτσούκ από ρίζες πικραλίδας, φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί, σχετικά εύκολα, σε περιοχές, όπως η Ευρώπη και η Δυτική Ασία.

Κι αυτό εξυπηρετεί τον κεντρικό στόχο του έργου “Taraxagum”, της Continental, που είναι να μην εισάγεται, πλέον, φυσικό καουτσούκ, αποκλειστικά από τις τροπικές περιοχές και να παράγεται, όσο το δυνατόν, πιο κοντά στις μονάδες παραγωγής των ελαστικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί και η περαιτέρω αποψίλωση των δασών του καουτσουκόδεντρου και θα μειωθούν οι εκπομπές CO2, στην ατμόσφαιρα, καθώς οι αποστάσεις μεταφοράς της πρώτης ύλης στα εργοστάσια, θα μειωθούν σημαντικά.

CONTINENTAL

Άλλα παραδείγματα αειφόρου προσέγγισης και καινοτομίας είναι η παραγωγή ελαστικών, με νήμα στον σκελετό, 100% κατασκευασμένο από πλαστικά μπουκάλια PET (τεχνολογία ContiRe.Tex), που προέρχονται αποκλειστικά από χώρες που δε γίνεται ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών. Επίσης, η κατασκευή ελαστικών ContiGreen Concept με, τουλάχιστον, 50% βιώσιμο υλικό, καθώς η γόμα τους περιλαμβάνει πυριτικό άλας από τη στάχτη φλοιών ρυζιού, που αποτελεί γεωργικό απόβλητο και μολύνει το περιβάλλον όταν απορρίπτεται ως σκουπίδι.

Ένα ακόμη παράδειγμα, είναι η κατασκευή ελαστικών για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, με εξαιρετικά βελτιωμένες προδιαγραφές κύλισης, που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας ή / και καυσίμου και βοηθούν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

Εξάλλου, βιώσιμες διαδικασίες εφαρμόζονται στην παραγωγή ελαστικών, που επιτρέπουν την επιστροφή απορριμμάτων από καουτσούκ στον επόμενο κύκλο παραγωγής, την επαναχρησιμοποίηση καουτσούκ από ελαστικά φορτηγών, κατά την αναγόμωση, και τη μεταφορά ελαστικών στη λιανική πώληση, μέσα σε 100% ανακυκλώσιμες σακούλες.

CONTINENTAL

Δημοφιλή