Οριστικά στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - AD Holdings AG, η ΛΑΡΚΟ

Το ΤΑΙΠΕΔ κατακύρωσε τον διαγωνισμό για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται στη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ
Eurokinissi

Κατόπιν μη συνδρομής των προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση της ρήτρας εκατέρωθεν πλειοδοσίας στον διαγωνισμό που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται στη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, κατακύρωσε τον διαγωνισμό υπέρ της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings AG.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το μεταλλείο της Λάρυμνας, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, και εκεί ευρισκόμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και το μεταλλείο του Λουτσίου, δηλαδή τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και τις εκεί ευρισκόμενες εγκαταστάσεις.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα