Περί πυρηνικών και συμβατικών (μη) αφοπλισμών Η.Π.Α. - Ρωσίας

Περί πυρηνικών και συμβατικών (μη) αφοπλισμών Η.Π.Α. - Ρωσίας
ASSOCIATED PRESS

Την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) δήλωσαν ότι θα ενημερώσουν επισήμως τη Ρωσία για την πρόθεσή τους να αποσυρθούν εντός έξι (6) μηνών από τη Συνθήκη για τα Πυρηνικά Όπλα και τους Πυραύλους Μέσου Βεληνεκούς (INF Treaty). Πράττοντας κατά αυτόν τον τρόπο, η Ρωσία αντέδρασε αναλόγως και στις 02 Φεβρουαρίου 2019, ομοίως ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από την εν λόγω Συνθήκη εντός έξι (6) μηνών.

Η Συνθήκη INF υπογράφηκε από τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ το 1987, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ασφάλειας εδώ και χρόνια. Απαγόρευε την παραγωγή και την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να φέρουν συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές με δραστικό βεληνεκές από 500 ως 5.500 χιλιόμετρα, καθώς και των εκτοξευτήρων τους.

ArmsControl Association

Η απόσυρση από, ή μη συμμετοχή των Η.Π.Α. σε Συνθήκες που αφορούν απαγόρευση ή έλεγχο Συμβατικών/Χημικών/Πυρηνικών Όπλων δεν θα πρέπει να ξενίσει εφόσον έχει επαναληφθεί πολλάκις στο παρελθόν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους (Anti-Ballistic Missile Treaty) που χρονολογείται από το 1972 και η οποία αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς συστήματος ασφαλείας. Σύμφωνα με αυτή τη Συνθήκη, η κάθε μία εκ των 2 πλευρών (Η.Π.Α. και Ρωσίας) είχε δικαίωμα να αναπτύξει τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις μόνο σε μία περιοχή της επικράτειάς της. Στη Ρωσία εγκαταστάθηκε γύρω από την Μόσχα, ενώ στις Η.Π.Α. γύρω από την χερσαία βάση πυραύλων “Grand Forks”, Β. Ντακότα. Τον Ιούνιο 2002 οι Η.Π.Α. αποσύρθηκαν από την Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 1996 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε την Πολυμερή Συνθήκη για Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty). Η Ρωσία επικύρωσε τη Συνθήκη λίγα χρόνια αργότερα, ενώ οι Η.Π.Α. ακόμη δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια.

Συμφωνία για την ανακύκλωση πλουτωνίου (τύπου όπλου) υπεγράφη το 2000 και συγκεκριμένα στις 20 Αυγούστου στην Μόσχα και την 1η Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Προέβλεπε αμοιβαίες ενέργειες των 2 Χωρών για την μη αναστρέψιμη μετατροπή του πλουτωνίου (τύπου όπλου) σε κατάσταση που δεν θα επέτρεπε την χρήση του για στρατιωτικούς σκοπούς, μέσω μεταποίησής του σε καύσιμο “μεικτών οξειδίων” και της συνακόλουθης καύσης του σε αντιδραστήρες. Η Ρωσία προχώρησε στην παρασκευή του καυσίμου και κατασκεύασε αντιδραστήρα για την ασφαλή καύση του εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, οι Η.Π.Α. δεν ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1993, συνήφθη διμερής συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α. - Ρωσίας προς την κατεύθυνση του πυρηνικού αφοπλισμού της δεύτερης μετά την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. Ήταν το Πρόγραμμα “Megatons to Megawatts” κατά το οποίο το υψηλής περιεκτικότητας εμπλουτισμένο ουράνιο θα μετατρεπόταν σε χαμηλής περιεκτικότητας, ήτοι, από πρώτη ύλη πυρηνικής βόμβας σε καύσιμο για ενέργεια. Διήρκεσε 20 χρόνια και με το πέρας του τον Δεκέμβριο 2013 τέθηκαν εκτός στρατιωτικής διαθεσιμότητας 500 τόνοι ουρανίου, ποσότητα που αρκούσε για την κατασκευή 20.000 πυρηνικών κεφαλών. Το Πρόγραμμα υπήρξε ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον πυρηνικό αφοπλισμό στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Στις αρχές της Νέας Χιλιετίας οι 2 Χώρες υπέγραψαν το Σύμφωνο 123 που αφορούσε την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και όπου το 2014 (λίγα χρόνια αργότερα) οι Η.Π.Α. διέκοψαν μονομερώς τις εργασίες στο πλαίσιο της Συμφωνίας.

Στις 29 Απριλίου 1997 ήλθε σε ισχύ η Σύμβαση σχετικά με την απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Chemical Weapons Convention) για τη διεθνή ασφάλεια. Οι Η.Π.Α. έχουν μεταθέσει την προθεσμία για την εκκαθάριση των χημικών τους όπλων από το Έτος 2007 στο Έτος 2023. Η Ρωσία ολοκλήρωσε αυτή τη διεργασία στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Συνέπεια των παραπάνω, το Ρολόι της Αποκάλυψης να δείχνει δύο (2) λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Τελευταία φορά που βρέθηκε τόσο κοντά στον πυρηνικό όλεθρο ήταν το 1953, όταν οι ΗΠΑ και η πρώην Σοβιετική Ένωση πραγματοποιούσαν δοκιμές βόμβας υδρογόνου.-

Δημοφιλή