ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/03/2021 07:21 EET

Πιστοποιητικά εμβολιασμού και ανάρρωσης: Ποιά στοιχεία μας θα περιλαμβάνουν - Το σχέδιο της ΕΕ

Που συμφωνούν - ήδη - και που διαφωνούν οι «27» για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ανάρρωσης.

Huffpost Greece
To έτοιμο σχέδιο Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Έτοιμο προσχέδιο Κανονισμού προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το «Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό» παρουσίασε στις αρχές της εβδομάδας η Κομισιόν σε ειδική ομάδα εργασίας, όπου όλες οι χώρες διατύπωσαν ερωτήματα και προτάσεις στην προσπάθεια να γίνει από κοινού το επόμενο μεγάλο βήμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην πανδημία του Covid-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Huffpost, το έγγραφο αυτό έφτασε ήδη στα αρμόδια υπουργεία, που θα κληθούν να υλοποιήσουν την θέσπιση και έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού στο (κοντινό;) μέλλον. Η πρόοδος σε επίπεδο γραφειοκρατίας και προετοιμασίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πλησιάζουμε στην κρίσιμη συζήτηση που θα διεξαχθεί σε επίπεδο ηγετών, πριν ανάψει πράσινο φως από τις κυβερνήσεις και κληθεί να εγκρίνει την συγκεκριμένη πολιτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ήδη αποτυπώνονται και διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των «27». Ενδεικτικά:

- Αρκετές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Εσθονία) προέταξαν επιφύλαξη ζητώντας να μελετήσουν περαιτέρω το σύνολο της πρότασης. 

- Ως γενικό πρόβλημα για την εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού με στόχο την άρση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία αναφέρθηκε από πολλές αντιπροσωπείες η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων ως προς τη μη μεταδοτικότητα της νόσου από τον εμβολιασθέντα. 

 

Δύο άρθρα «κλειδιά» 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο ομάδας εργασίας, όπου άρχισαν να διαφαίνονονται πάντως οι προθέσεις πολλών χωρών, έγινε σαφές ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άρθρα όπου διεξάγεται έντονος διάλογος και δεν λείπουν οι ενστάσεις.

Άρθρο 5:  Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σημαντικό σημείο του άρθρου αυτού είναι η παράγραφος 5, σύμφωνα  με την οποία εάν μία χώρα δέχεται την απόδειξη εμβολιασμού προκειμένου να άρει περιορισμούς στις  μετακινήσεις, τότε η ίδια χώρα είναι υποχρεωμένη να δέχεται και τα πιστοποιητικά άλλων κρατών, που έχουν εκδοθεί βάσει του νέου κανονισμού.

Άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν εάν το πιστοποιητικό θα χορηγείται και μετά την πρώτη μόνο δόση. Το συγκεκριμένο ζήτημα-ερώτημα θέτει η Ιταλία. Η Επιτροπή στις απαντήσεις της ανέφερε ότι είναι ευθύνη των χωρών να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν πιστοποιητικά και μόνο μετά την πρώτη δόση, εάν θα χορηγούν τα πιστοποιητικά σε όσους εμβολιάστηκαν ή μόνο σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν, ότι οι χώρες δεν μπορούν να υποχρεωθούν να δεχθούν πιστοποιητικά εμβολιασμών για εμβόλια που οι ίδιες δεν αναγνωρίζουν, και ότι τελικώς ό,τι πράττει κάθε χώρα για τα δικά της  πιστοποιητικά, οφείλει να το πράξει και για τα πιστοποιητικά που προέρχονται από τα άλλα κράτη-μέλη.

Άρθρο 7: Πιστοποιητικό ανάρρωσης. Προς το παρόν, σύμφωνα με τα ευρήματα του ECDC σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση του ασθενούς, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί την 11η ημέρα από  το πρώτο θετικό τεστκαι έχει ισχύ για 180 ημέρες. Η Ουγγαρία συνέδεσε το ζήτημα ισχύος του  πιστοποιητικού με την ύπαρξη τεστ αντισωμάτων, η Γαλλία πρότεινε να ονομαστεί σε πιστοποιητικό μη μεταδοτικότητας και όχι ανάρρωσης (διότι η ανάρρωση μπορεί να μην είναι ακόμη πλήρης), ενώ παράλληλα η Σουηδία και η Γαλλία αμφισβήτησαν την ανοσία στα άτομα που έχουν νοσήσει, ενώ οι Κάτω Χώρες έθεσαν περαιτέρω και το θέμα κινδύνου νόσησης από μετάλλαξη του ιού.

Rapid Test. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ως πρόβλημα και η έλλειψη κοινής πρακτικής των Ευρωπαίων στο θέμα των «γρήγορων τεστ» (rapid test Covid-19), καθώς παραμένει και σε αυτό το σκέλος ζητούμενη η εναρμόνιση μεταξύ των χωρών σε επίπεδο πρακτικών και πιστοποιήσεων.

1. Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εμβολιασμού:

 • όνομα: επώνυμο (α) και όνομα (α), με αυτή τη σειρά
 • ημερομηνία γέννησης 
 • ασθένεια ή παράγοντας 
 • εμβόλιο / προφύλαξη 
 • φαρμακευτικό προϊόν εμβολίου 
 • κάτοχος ή κατασκευαστής άδειας κυκλοφορίας εμβολίου 
 • αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων 
 • ημερομηνία εμβολιασμού, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας δόσης που ελήφθη 
 • κράτος μέλος εμβολιασμού 
 • εκδότης πιστοποιητικού 
 • ένα μοναδικό αναγνωριστικό πιστοποιητικού

2. Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό του τεστ:

 • όνομα: επώνυμο (α) και όνομα (α), με αυτή τη σειρά
 • ημερομηνία γέννησης 
 • ασθένεια ή παράγοντας 
 • τύπος τεστ
 • όνομα τεστ 
 • κατασκευαστής τεστ 
 • ημερομηνία και ώρα της συλλογής δείγματος τεστ
 • ημερομηνία και ώρα παραγωγής αποτελεσμάτων τεστ (προαιρετικό για ταχεία δοκιμή αντιγόνου) 
 • αποτέλεσμα του τεστ 
 • κέντρο ή εγκατάσταση πραγματοποίησης τεστ 
 • κράτος μέλος όπου έγινε το τεστ 
 • εκδότης πιστοποιητικού 
 • ένα μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης πιστοποιητικού

3. Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ανάρρωσης:

 • όνομα: επώνυμο (α) και όνομα (α), με αυτή τη σειρά 
 • ημερομηνία γέννησης 
 • ασθένεια ή φορέας στον οποίο έχει αναρρώσει ο πολίτης 
 • ημερομηνία πρώτου θετικού αποτελέσματος τεστ
 • κράτος μέλος όπου έγινε τεστ
 • εκδότης πιστοποιητικών
 • το πιστοποιητικό ισχύει από... 
 • το πιστοποιητικό ισχύει έως (180 ημέρες κατ ’ανώτατο όριο μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος σε τεστ) 
 • ένα μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης πιστοποιητικού