Ρεπορτάζ Huffpost - Εμβόλιο COVID-19: Με αυτή τη σειρά θα πάμε στo εμβολιαστικό κέντρo

Μέσω ποιού συστήματος θα εντοπιστούν όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες - και οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι.
15 Δεκεμβρίου 2020, ΗΠΑ. Έναρξη εμβολιασμού για κορονοϊό στο Σικάγο. (Photo by Jose M. Osorio-Pool/Getty Images)
15 Δεκεμβρίου 2020, ΗΠΑ. Έναρξη εμβολιασμού για κορονοϊό στο Σικάγο. (Photo by Jose M. Osorio-Pool/Getty Images)
Pool via Getty Images

Πέντε βασικές ομάδες προτεραιότητας (που έκαστη περιλαμβάνει ορισμένες υπο-ομάδες) έχουν οριστεί στον σχεδιασμό που εξέτασε ήδη η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνεδρίασή της στις 7 Δεκεμβρίου.

Η ατζέντα της συνεδρίασης αυτής περιλάμβανε τις προτεραιότητες εμβολιασμού για κορονοϊό (σε επίπεδο πληθυσμιακών ομάδων), τον τρόπο καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και την κωδικοποίηση των νοσημάτων με στόχο την διαμόρφωση της προτεραιοποίησης των ασθενών.

Παρουσία της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίας Θεοδωρίδου, στελεχών του ΕΟΦ, λοιμωξιολόγων και επιδημιολόγων, καθώς και της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, παρουσιάστηκε η ακόλουθη σειρά προτεραιοποίησης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμός στον πληθυσμό θα αρχίσει από την Ομάδα προτεραιότητας Α και θα καταλήξει στην Ομάδα προτεραιότητας Ε.

Malte Mueller via Getty Images

Ομάδα προτεραιότητας Α

Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας, διαμένοντες ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρονίως πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης. Συνολικά, περίπου 300.000 άνθρωποι.

Ομάδα προτεραιότητας Β

Άτομα 70 ετών και άνω με προτεραιοποίηση ανά κατηγορία (άτομα ηλικίας 85+ ετών, άτομα ηλικίας 80+ ετών, άτομα ηλικίας 75+ ετών, άτομα ηλικίας 70+ ετών), ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με COVID-19, προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Συνολικά, περίπου 1.900.000 άνθρωποι.

Ομάδα προτεραιότητας Γ

Άτομα 65 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων). Συνολικά, περίπου 600.000 άνθρωποι.

Ομάδα προτεραιότητας Δ

Ασθενείς 18–64 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με COVID-19, άτομα 18 ετών και άνω που διαμένουν σε δομές ομαδι-κής διαβίωσης με μεγάλο συγχρωτισμό (π.χ. καταυλι-σμοί προσφύγων, σωφρονιστικά καταστήματα κλπ.) και Εκπαιδευτικοί. Συνολικά, περίπου 1.100.000 άνθρωποι.

Ομάδα προτεραιότητας Ε

Άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα (που συνιστούν κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με COVID-19). Συνολικά, περίπου 5.600.000 άνθρωποι.

Πως θα εντοπιστούν οι ευπαθείς ομάδες

Ένα υπαρκτό και δυσεπίλυτο πρόβλημα παραμένει ο εντοπισμός - μέσα σε χρόνο ρεκόρ - των Ελλήνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση (αποκλειστικά) του συστήματος της ΗΔΙΚΑ για την ανεύρεση των δικαιούχων και πρότειναν να αναζητηθεί άμεσα και εναλλακτικός τρόπος εγγραφής πιθανών δικαιούχων του εμβολιασμού που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Για αυτό τον σκοπό, ως βασική εναλλακτική προτείνεται ως συμπληρωματική λύση η εγγραφή του ασθενούς στο σύστημα μέσω του θεράποντος ιατρού. Επίσης προτάθηκε να διερευνηθούν τα μητρώα δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, ώστε να υπάρξει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα στο αρχείο των μεταμοσχευθέντων καθώς και των νεφροπαθών.

Σε σχέση με τον προσδιορισμό των νοσημάτων που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με COVID-19, η εισήγηση που κατατέθηκε στην επιτροπή ορίζει συγκεκριμένα: τα άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, τα άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστικών κυττάρων κατά το τελευταίο 6μηνο και τα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Ωστόσο, αυτή η κατηγοριοποίηση ενδέχεται να συμπληρωθεί με επιπλέον ομάδες ασθενών, καθώς η σχετική μελέτη και επεξεργασία στοιχείων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Δημοφιλή