Σε δύο χώρες βρίσκονται οι μισοί φορτιστές αυτοκινήτων της Ευρώπης

Ολλανδία και Γερμανία διαθέτουν συνολικά 150.000 δημόσια σημεία φόρτισης.
ACEA

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν είναι κάτι εύκολο και δεν γίνεται ισόρροπα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση δεδομένων από την Ενωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τα μισά σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεντρώνονται μόνο σε δύο χώρες: την Ολλανδία (90.000 φορτιστές) και τη Γερμανία (60.000).

Αυτές οι δύο χώρες αποτελούν λιγότερο από το 10% της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ. Το άλλο μισό όλων των φορτιστών είναι διάσπαρτο στις υπόλοιπες 25 χώρες, καλύπτοντας το 90% της επιφάνειας της περιοχής.

Η διαφορά μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στις πρώτες και στις τελευταίες θέσεις, είναι τεράστια. Η Ολλανδία, η χώρα με τις περισσότερες υποδομές, έχει σχεδόν 1.600 φορές περισσότερα σημεία φόρτισης από τη χώρα με τις λιγότερες υποδομές, όπως είναι η Κύπρος, με μόλις 57 σημεία φόρτισης. Πράγματι, μόνο οι Ολλανδοί έχουν τόσους φορτιστές, όσο 23 κράτη μέλη μαζί.

Η Ελλάδα, η οποία καλύπτει το 3,2% της έκτασης της Ε.Ε., έχει μόνο 0,2% ποσοστό σε φορτιστές.

Όσον αφορά την κατανομή των υποδομών, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αφενός, και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, αφετέρου. Για παράδειγμα, μια μεγάλη χώρα όπως η Ρουμανία –κάπου έξι φορές μεγαλύτερη από την Ολλανδία– έχει μόνο το 0,4% όλων των σημείων φόρτισης της ΕΕ.

Αν και έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση στον αριθμό των σημείων φόρτισης στην ΕΕ, τα τελευταία πέντε χρόνια (+180%), ο συνολικός αριθμός (307.000) υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι εκπομπών CO2, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να αυξηθούν μαζικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι μέχρι το 2030 θα απαιτούνται έως και 6,8 εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης για να επιτευχθεί η προτεινόμενη μείωση του CO2 κατά 55% για τα αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πάνω από 22 φορές ανάπτυξη σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Ο κανονισμός για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) – που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι – έχει σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ωστόσο, η φιλοδοξία αυτή μάλλον είναι αβάσιμη, προς το παρόν.

Οι πρώτες 5 χώρες με τους περισσότερους φορτιστές

  1. Ολλανδία (90.284)
  2. Γερμανία (59.410)
  3. Γαλλία (37.128)
  4. Σουηδία (25.197)
  5. Ιταλία (23.543)

Οι πρώτες 5 χώρες με τους λιγότερους φορτιστές

  1. Κύπρος (57)
  2. Μάλτα (98)
  3. Λιθουανία (207)
  4. Εσθονία (385)
  5. Λετονία (420)

Δημοφιλή