Στο 77,1% η πρόοδος των έργων στο νότιο τμήμα του Ε65

Η παράδοση των 18 από τα 32 χλμ. αναμένεται εντός του 2022.
ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα στο νότιο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας–Ε65, καθώς η πρόοδος των εργασιών στα εναπομείναντα 18 χλμ. -διότι τα πρώτα 14 χλμ. έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία- ξεπερνά το 77,1%.

Συγκεκριμένα, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά έργα βρίσκονται στο 85,1%, οι σήραγγες - των οποίων η διάνοιξη έχει ολοκληρωθεί και στους 2 κλάδους – είναι στο 91,6%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα στο 60,2% και οι χωματουργικές εργασίες στο 70,7%.

Θυμίζουμε ότι το νότιο τμήμα ξεκινά από την ένωση με τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) και καταλήγει στον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου Ε65).

Το έργο περιλαμβάνει: 1 δίδυμη σήραγγα περίπου 3 χλμ., ανά κλάδο, 15 γέφυρες, 5 Άνω & 6 Κάτω Διαβάσεις, 1 αμφίπλευρο Χώρο Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC), 62 Κιβωτοειδείς Οχετούς και Διαβάσεις Πανίδας, 3 Ανισόπεδους Κόμβους (Λαμίας, Καρπενησίου, Ξυνιάδας) & 2 Ημικόμβους (Ανθήλης και Α.Θ.Ε.), 1 αμφίπλευρο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Λιανοκλάδι), 1 Μετωπικό Σταθμό Διοδίων (Καρπενήσι), 1 Κέντρο Ελέγχου & Συντήρησης (Λιανοκλάδι) και 1 Κτήριο Τροχαίας (Λιανοκλάδι).

Popular in the Community