Στρατιωτικές τεχνητές νοημοσύνες που βοηθούν σε αποφάσεις στον πόλεμο

Αλγόριθμοι για λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πολέμου.
.
.
DARPA

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις- από τη μάχη μέχρι την παροχή ιατρικής φροντίδας και την αντιμετώπιση καταστροφών- απαιτούν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις, σε καταστάσεις στις οποίες συχνά δεν υπάρχει μία μεμονωμένη/συγκεκριμένη σωστή απάντηση: Δύο έμπειροι στρατιωτικοί που βρίσκονται μπροστά στο ίδιο σενάριο σε ένα πεδίο μάχης, για παράδειγμα, μπορούν να πάρουν διαφορετικές τακτικές αποφάσεις απέναντι σε δύσκολες επιλογές.

Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται και γίνονται καλύτερα ως προς τη συνεργασία με ανθρώπους, η ανάπτυξη ανθρώπινης εμπιστοσύνης προς τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ο εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών πίσω από τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους σε δυναμικά συστήματα και η αναπαράστασή τους σε αλγοριθμικούς λήπτες αποφάσεων μπορεί να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να διασφαλιστεί πως οι αλγόριθμοι θα λαμβάνουν αξιόπιστες αποφάσεις υπό δύσκολες συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η DARPA του αμερικανικού Πενταγώνου ανακοίνωσε το πρόγραμμα In The Moment (ITM), που επιδιώκει την ποσοτικοποίηση της «ευθυγράμμισης» αλγορίθμων με αξιόπιστους ανθρώπους – λήπτες αποφάσεων σε δύσκολους τομείς, όπου δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή σωστή απόφαση. Το ΙΤΜ έχει σκοπό την αξιολόγηση και τη δημιουργία έμπιστων αλγορίθμων αρμόδιων για λήψη αποφάσεων, για κρίσιμης σημασίας επιχειρήσεις.

«Το ΙΤΜ είναι διαφορετικό από τυπικές προσεγγίσεις ανάπτυξης Α.Ι που απαιτούν να συμφωνούν οι άνθρωποι στα σωστά αποτελέσματα» είπε ο Ματ Τούρεκ, program manager του ΙΤΜ. «Η έλλειψη μιας σωστής απάντησης σε δύσκολα σενάρια μας αποτρέπει από τη χρήση συμβατικών τεχνικών αξιολόγησης τεχνητής νοημοσύνης, που “σιωπηλά” απαιτεί συμφωνία των ανθρώπων για τη δημιουργία δεδομένων ως προς την αλήθεια επί του πεδίου (ground-truth)».

Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι αυτόνομων/ αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων μπορούν να βασίζονται σε «ground truth» για σωστές και λάθος οδηγητικές αντιδράσεις με βάση τις πινακίδες στον δρόμο και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, που δεν αλλάζουν. Ωστόσο οι συνθήκες στη μάχη εξελίσσονται ταχύτατα, και οι προθέσεις του διοικητή αλλάζουν από σενάριο σε σενάριο- ως εκ τούτου του Πεντάγωνο των ΗΠΑ απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις.

Το ITM είναι ένα πρόγραμμα 3,5 ετών με δύο φάσεις, με προοπτική μία τρίτη, με σκοπό την «ωρίμανση» της τεχνολογίας στο πλαίσιο συνεργασίας με έναν μεταβατικό εταίρο. Για την αξιολόγησή της θα χρησιμοποιηθούν πολλά σενάρια. «Proposers Day» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου.