ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/07/2019 13:28 EEST

Τεράστια κέρδη για τον ΟΛΠ

Διπλασίασε τα κέρδη του ο Οργανισμός, μέσα σε μια χρονιά.

olp

Η μεγάλη επένδυση στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, δείχνει ότι κάθε χρόνο κινείται όχι μόνο καλύτερα, αλλά διπλασιάζει και τα κέρδη της.

Μάλιστα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., με ποσοστό απαρτίας 86,48 %, έγινε και Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε 0,424 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,1712 ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 148%!).

Οσον αφορά στα επιμέρους στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ. ευρώ, έναντι 111,5 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017 (αύξηση 19,2 %), τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 42,3 εκατ. ευρώ, από 21,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017 (100%!), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147%, σε 27,9 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

 

Huffpost GR

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΟΛΠ Α.Ε., θα καταβάλλει 4,8 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Κι ακόμη, τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ, έναντι 61,9 εκατ. ευρώ το 2017.

“Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Τα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία όπως και όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας,” επισήμανε ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang.