ΤΟ BLOG
16/08/2016 16:15 EEST | Updated 17/08/2017 08:12 EEST

Η φήμη της Ελλάδας και η ανάγκη για την ενίσχυσή της μέσω μιας νέας στρατηγικής

Η δημοκρατία και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και βεβαίως η φυσική ομορφιά των νησιών που κατακλύζονται από εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως, χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα και την κάνουν να ξεχωρίζει στα μάτια του κόσμου. Είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που όμως, όπως αποδεικνύεται από τα μέχρι τώρα γεγονότα, δεν είναι αρκετό να βελτιώσει τη φήμη της χώρας και να υπερκεράσει το άχθος των οικονομικών προβλημάτων και όχι μόνο.

George Papapostolou photographer via Getty Images

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σωκράτης, «ο τρόπος να επιτύχεις μια καλύτερη φήμη, είναι να προσπαθήσεις να είσαι αυτό που επιθυμείς να φαίνεσαι». Η ύπαρξη αρνητικής ή η απουσία στοιχειώδους φήμης αποτελεί ένα σοβαρό μειονέκτημα για ένα κράτος που επιθυμεί να παραμένει ανταγωνιστικό στη διεθνή σκηνή.

Η εικόνα και η φήμη γίνονται καθοριστικοί παράγοντες για την αξία ενός κράτους. Με λίγα λόγια, η χώρα πρέπει να επενδύσει σε αυτό που γίνεται ευρέως γνωστό ως nation brand, δηλαδή ένα μοναδικό, πολυδιάστατο μείγμα στοιχείων που παρέχουν στο κράτος την πολιτιστικά εγγενή διαφοροποίηση και σχετικότητα με όλα τα κοινά-ακροατήρια. Μια ευρεία ποικιλία παραγόντων και συνειρμών, όπως είναι η γεωγραφία, οι φυσικοί πόροι, τα τουριστικά αξιοθέατα, ο λαός, η ιστορία, ο πολιτισμός, η γλώσσα, το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, οι κοινωνικοί θεσμοί και η εικόνα μιας χώρας.

Στοιχεία που την κάνουν να διαφέρει και που χαράσσονται στο μυαλό του κόσμου ως χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Η δημοκρατία και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και βεβαίως η φυσική ομορφιά των νησιών που κατακλύζονται από εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως, χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα και την κάνουν να ξεχωρίζει στα μάτια του κόσμου. Είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που όμως, όπως αποδεικνύεται από τα μέχρι τώρα γεγονότα, δεν είναι αρκετό να βελτιώσει τη φήμη της χώρας και να υπερκεράσει το άχθος των οικονομικών προβλημάτων και όχι μόνο. Είναι γεγονός ότι, η δεδομένη οικονομική συγκυρία επιδείνωσε την όποια θετική εικόνα είχε ο κόσμος για την Ελλάδα ταυτίζοντάς την πολλές φορές με τον αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, τον κακό μαθητή και μια χώρα που παρουσιάζει έντονα τα σημάδια της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας.

Ο Anholt, θεμελιωτής της έννοιας του nation branding, της διαδικασίας διαμόρφωσης του επικοινωνιακού προφίλ μιας χώρας τονίζει ότι, «η φήμη των χωρών είναι σαν τις εικόνες (brand images) των εταιρειών και των προϊόντων και είναι πολύ σημαντική».

Η φήμη μιας χώρας «επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σκέφτονται γι' αυτή, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται προς αυτή και τον τρόπο που ανταποκρίνονται σε ότι συμβαίνει εκεί». Με άλλα λόγια, η εικόνα της χώρας καθορίζει τον τρόπο που ο κόσμος τη βλέπει και τη μεταχειρίζεται. Η φήμη της χώρας έχει άμεση επίδραση σε κάθε πτυχή εμπλοκής με άλλες χώρες και παίζει καίριο ρόλο στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική της πρόοδο. Η σημασία της φήμης τείνει να αυξάνεται καθώς οι κοινωνίες γίνονται μεγαλύτερες, αλληλοεξαρτώμενες και πολύπλοκες.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως αποτέλεσμα της σοβούσας οικονομικής και προσφυγικής κρίσης καθιστούν εκ των ων ουκ άνευ τη διαμόρφωση μιας νέας πολυσχιδούς επικοινωνιακής στρατηγικής που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες και που θα μπορεί να μετριάσει τις έως τώρα δυσμενείς επιπτώσεις των παραπάνω συγκυριών. Αρχικώς, η χώρα οφείλει να παράσχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να καταστεί αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον αποσκοπώντας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την οικονομική αποδοτικότητα και την προσαρμογή στις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις.

Δεύτερον, είναι αναγκαίο να επενδύσει στην εικόνα μιας χώρας που αποτελεί αξιόπιστο και φερέγγυο πολιτικό και οικονομικό εταίρο, αρωγό στην ευρύτερη προσπάθεια ευρωπαϊκής πολιτικής σταθερότητας μέσα από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που αποτελούν πλέον μονόδρομο για την επίλυση των δομικών και ενδημικών προβλημάτων της χώρας.

Η Ελλάδα, μέσω μιας ευρύτερης εθνικής, συνεκτικής και εντατικής στρατηγικής πρέπει να δημιουργήσει την εικόνα μιας χώρας που αποτελεί πυλώνα οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, φάρος της δημοκρατίας και αρωγός της προσπάθειας διαφύλαξης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια περιοχή που παρουσιάζει αστάθεια, ροπή προς τον αυταρχισμό και οικονομική στασιμότητα.

Είναι καιρός να πάψει η χώρα να βασίζεται αποκλειστικά στην αίγλη και αναμφίβολα μεγαλειώδη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος και να χρησιμοποιήσει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας που θα την βοηθήσουν να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας και της αδράνειας.