ΤΟ BLOG
04/06/2017 08:38 EEST | Updated 04/06/2017 08:38 EEST

Γνωρίστε τον «Πρωταγόρα» και τον «Άφιξις»

Ασφαλώς ο Σωκράτης όταν εμπνεύστηκε τη διαλεκτική, είχε ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ συλλάβει τη σπουδαιότητα του διαλόγου σε μία προσπάθεια προσέγγισης της αλήθειας. Αξιοποιώντας τη ρητορική, γεννά κανείς την πειθώ, η οποία πάντοτε γοητεύει και η οποία ανέκαθεν αποτελούσε προϋπόθεση μιας πολιτικής σταδιοδρομίας. Αντιστοίχως, οι νεαροί μαθητές, ηλικίας 12 έως 18 ετών θα κληθούν να επιστρατεύσουν όλη τους την οξυδέρκεια και τη δημιουργικότητα σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν εύλογα επιχειρήματα, για να στηρίξουν ορθολογιστικές απόψεις.

ZU_09

Ο εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Άφιξις, στο πλαίσιο της πρωτοποριακής λειτουργίας του, διοργανώνει στις 10-11 Ιουνίου 2017 το Α' Φιλικό Τουρνουά Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας», στο 3ο ΓΕΛ Καλλιθέας, στην Αθήνα, με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.

Καθότι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα, αλλά και την ταυτόχρονη χρησιμότητα της ρητορικής, επιχειρούμε μέσω αυτής της διοργάνωσης να προωθήσουμε τη ρητορική στην εκπαίδευση ως ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο, που αδιαμφισβήτητα δεν υπόκειται στους περιορισμούς της αποστήθισης και της κάθε είδους παθητικής μάθησης. Αρκεί να αναλογιστούμε πόσο διαχρονική είναι η εν λόγω μέθοδος αφενός λόγω της παιδευτικής της αξίας και αφετέρου χάρη στον ενεργό ρόλο που η ίδια διαδραματίζει σε πολιτειακό επίπεδο.

Ασφαλώς ο Σωκράτης όταν εμπνεύστηκε τη διαλεκτική, είχε ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ συλλάβει τη σπουδαιότητα του διαλόγου σε μία προσπάθεια προσέγγισης της αλήθειας. Αξιοποιώντας τη ρητορική, γεννά κανείς την πειθώ, η οποία πάντοτε γοητεύει και η οποία ανέκαθεν αποτελούσε προϋπόθεση μιας πολιτικής σταδιοδρομίας. Αντιστοίχως, οι νεαροί μαθητές, ηλικίας 12 έως 18 ετών θα κληθούν να επιστρατεύσουν όλη τους την οξυδέρκεια και τη δημιουργικότητα σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν εύλογα επιχειρήματα, για να στηρίξουν ορθολογιστικές απόψεις.

Χωρισμένοι σε δύο (2) ομάδες των πέντε (5) ατόμων - 2 δικηγόροι και 3 μάρτυρες- συναγωνίζονται προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προεδρείου, αποτελούμενου από έξι (6) ενόρκους και τρεις (3) δικαστές. Διασκεδαστικό, ανατρεπτικό και διαδραστικό το παιχνίδι αυτό δεν απαιτεί καμιά εξειδίκευση ή περαιτέρω επιμόρφωση.

Οι συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας του Πρωταγόρα μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον κανονισμό που διέπει τις δίκες, αλλά και να μελετήσουν διεξοδικότερα τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις δραστηριότητες του Άφιξις, ενός μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού, που στοχεύει στο να ενισχύσει μέσω καινοτόμων προγραμμάτων την μόρφωση της νεολαίας, παρέχοντάς της εφόδια, ώστε να καλλιεργήσει τα ταλέντα της και να διοχετεύσει την ενέργεια και την εφευρετικότητά της στο να γίνουν ενεργοί πολίτες του αύριο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ή επικοινωνώντας με την ομάδα του Άφιξις στο protagoras@afixis.org.