Στην έρευνα του ινστιτούτου Pew εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια