Η πολιτική ατζέντα μετατοπίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη