Ακροδεξια

Ο μεγάλος νικητής των Costas Baltas / Reuters
Ευρώπη πόσων JENS SCHLUETER via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα τυφλά απόπαιδα της Pacific Press via Getty Images

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκφραση και Άνοδος της ακροδεξιάς στην David W Cerny / Reuters