Ξεπέρασαν τις 950.000 οι προσωποποιημένες και απρόσωπες κάρτες
«Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποδεικνύουν εδώ καθημερινά ότι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν», λένε οι ιδρυτές του.