Στόχος της να συμμετέχει στην αποστολή του 2033
Πρόκειται, άραγε, για το κεφάλι ενός πολεμιστή, σκαλισμένο σε μια πέτρα;