Άγιος Βασίλης

Υπάρχει ο Αη Nastco via Getty Images
Τι θα συμβεί αν ο Άγιος Βασίλης πάθει