Άγκυρα

Πρώτες σκέψεις με αφορμή τα εκλογικά αποτελέσματα στην ASSOCIATED PRESS