Χριστούγεννα

Αυτά τα Χριστούγεννα θα σπάσω τις Tzogia Kappatou via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακόρεστη δίψα για το καινούργιο. Αλλά ποιο είναι το mammuth via Getty Images

CULTURE

Η Γενεαλογία της commons wikimedia
Ο πάσης κτίσεως De Agostini Picture Library via Getty Images