Χριστούγεννα

Αυτά τα Χριστούγεννα θα σπάσω τις Tzogia Kappatou via Getty Images
Ακόρεστη δίψα για το καινούργιο. Αλλά ποιο είναι το mammuth via Getty Images