Διασπορα

Η ομογένεια της Αμερικής
Διασπορά: Συνειδητή επιλογή της ελληνικής anyaberkut via Getty Images