Διεθνείς Σχέσεις

Η «επάνοδος» του
Ποιος «κατεύθυνε» το χέρι του δολοφόνου του Ρώσου Πρέσβη στην

ΔΙΕΘΝΕΣ

ΗΠΑ και Ρωσία: Η μόνη φωνή που ακούστηκε στο Ελσίνκι ήταν του Kevin Lamarque / Reuters
Συνάντηση Προέδρων - Σύγκρουση Πολιτισμών