Δισκογραφία

Mike Stern: Η jazz, όπως και οι αισθήσεις, δεν
Θεόφιλος Βουρλιώτης: «Πρεσβευτής» της Ελλάδας, του Θεού και της