Εκκλησια

Σε περιόδους κρίσης της παγκόσμιας υγείας δεν ενδείκνυνται https://pxhere.com/en/photo/541460
Η κόρη του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φανατικοί και commons wikimedia
Εκκλησία και pmmart via Getty Images