Τι μπορεί να δείχνει αυτό για την εξέλιξη της σειράς