Επιρροή

David Bowie, Alan Rickman: Τους γνωρίζαμε πολύ καλύτερα από όσο