Επιβίωση

Πόσο Survivor

LIFE

Ανάγνωσμα
Η κρισιμότητα των εκλογών στην Τουρκία: επιβίωση ή