Υπουργείο Εξωτερικών

Εξωτερική πολιτική: πεδίο για λελογισμένα ρίσκα όχι για πολιτικό Sooc