«Η Ερμού είναι η ζωή μου. Ήταν η ζωή και των προγόνων μου»