exeidikeese

Δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη μας, όλες οι πιο πάνω Εκθέσεις συγκλίνουν ως προς τα συμπεράσματά τους, τόσο στις θετικές συνέπειες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης σε συγκεκριμένες ασθένειες, όσο και στις αρνητικές παρενέργειές της, καθώς και στην ανάγκη προστασίας από καταστρατήγηση ή κατάχρηση, κατ' αρχήν διαπιστώνουμε τις διαφορετικές θέσεις των ελληνικών κομμάτων, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το εκλογικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται.
Την ανάγκη επανασχεδιασμού των φιλελεύθερων πολιτικών προτείνει ο «Economist» σε άρθρο του με τίτλο «Πώς να κατανοήσουμε
Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες, οι οικονομικά αδύναμοι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο χρόνο και κυρίως για παιχνίδια και επικοινωνία (chat). Η «απειλή» του ψηφιακού χάσματος είναι ξεκάθαρη. Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει γίνει ευκολότερη σε σχέση με το παρελθόν, τα πιο φτωχά παιδιά 15-18 ετών «δεν έχουν τη γνώση ή τη δυνατότητα» να το αξιοποιήσουν για την προσωπική τους ανάπτυξη, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ένταξη στην αγορά εργασίας. «Η ίση πρόσβαση δεν συνεπάγεται ίσες ευκαιρίες», καταλήγει η έκθεση του διεθνούς οργανισμού. Κι αυτό ισχύει και για τις πιο πλούσιες χώρες!
Την ανάγκη να υλοποιηθούν γρήγορα τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με την εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ, ούτως
Ενθαρρύνοντας την καινοτομία στην Υγεία και υποστηρίζοντας εμπράκτως την Έρευνα και την διεπιστημονικότητα σε όλο το φάσμα μέσω της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των ερευνητικών φορέων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορεί να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης, βιωσιμότητας και επιχειρηματικών ευκαιριών. Από την ανακάλυψη έως την τελική έγκριση για κυκλοφορία ενός καινούριου φαρμάκου στην αγορά απαιτούνται έντεκα έως δεκαπέντε χρόνια σκληρής και επίπονης ερευνητικής προσπάθειας, έχοντας ως αφετηρία τουλάχιστον δέκα χιλιάδες πιθανές δραστικές ενώσεις. Από αυτές μόνο ένα ποσοστό 10% τυγχάνει άδειας για το στάδιο κλινικής αξιολόγησης σε πειραματόζωα και μόνο 1 στις 5 θα λάβει τελική άδεια για εμπορική εκμετάλλευση και εφαρμογή.
Σκληρή κριτική στην Κομισιόν και στη προφανή αδράνεια της στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης με όρους ανθρωπισμού των μεταναστευτικών
80 Τούρκοι φοιτητές- οι οποίοι επιλέχθηκαν μεταξύ 6.300 υποψηφίων- πρόκειται να βρεθούν στη Ρωσία, προκειμένου να εξειδικευτούν
Για να καταστεί μια επιχείρηση ανταγωνιστική στο περιβάλλον της, θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις, απασχολώντας εργαζόμενους που να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, είτε αντικαθιστώντας τους με νέους, είτε εκπαιδεύοντας αυτούς που ήδη διαθέτει. Διαφορετικά καλείται η επιχείρηση να επωμιστεί το κόστος της μη προσαρμογής, με ότι συνέπειες αυτό έχει μακροπρόθεσμα για την ίδια, τη χώρα, τους ίδιους τους εργαζόμενους και τον τελικό καταναλωτή.