linkoln

Τελικά, ο χαρακτηρισμός κάποιου ως ήρωα ή φονιά είναι υπόθεση εκείνων που τον διατηρούν στη μνήμη τους...
Slaves cannot breathe... (Οι σκλάβοι δεν μπορούν ν’ αναπνεύσουν... )