Λιτότητα

Ισόβιο Μνημόνιο και λιτότητα Mike Abrahams via Getty Images