Βατά τα θέματα των αρχαίων, ευκολότερα από πέρυσι τα μαθηματικά
«Γνωρίζουμε ότι μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ ανθρώπων και εξωγήινων είναι πολύ απίθανη δεδομένων των μεσοαστρικών αποστάσεων».